Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci Operačního programu ceshraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020

Všeobecné informace o projektu

Název projektu: Česká cesta
Kód projektu: 304021C879
Operační program: 304000 – Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
Řídící orgán/národní orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky / Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor evropské územní spolupráce
Finanční příspěvek projektu: z Evropského fondu pro regionální rozvoj do maximální výšky 1 301 405,66 €.

Místo realizacie projektu

Slovenská republika, Trnavský kraj, okres Senica, Senica
Česká republika, Jihomoravský kraj, okres Břeclav, Klobouky u Brna

Popis, cíle, výsledky projektu, reg. č. 304021C879:

Společným jmenovatelem přeshraniční spolupráce a jejími výstupy je historie přeshraničního regionu na pozadí fenoménu historické České cesty. Na prezentaci tohoto tématu bude v Senici zrekonstruovaná poslední historická budova, bývalý letohrádek, později Sokolovna. Bude v ní zřízeno městské muzeum s hlavním tématem „Česká cesta“. Po rekonstrukci bude objekt zapsaný do seznamu NKP SR. V chátrajícím zámku v Kloboukách u Brna se sídlem 100 letého národopisného muzea bude revitalizována, inovována a rozšířena expozice. Částečně bude v rámci projektu zrekonstruovaný zámek (NKP). Novou expozici s přeshraničním přesahem sestaví přeshraniční tým odborníků. Cílem projektu je zviditelnit méně známé kulturní dědictví, vytvořit ucelený produkt a nové cíle kulturního dědictví přeshraničního území.

Aktivity projektu

Celková délka realizace hlavních aktivit projektu (v měsících): 30
Začátek realizace hlavních aktivit projektu
(začátek realizace první hlavní aktivity):08/2018
Ukončení realizace hlavních aktivit projektu:
(konec realizace poslední hlavní aktivity nebo dalších aktivit, jak se jejich realizace ukončuje ve stejný čas): 02/2020

Informace o slavnostním otevření a muzeu v Senici naleznete zde: https://senica.sk/clanok/sokolovna

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 132 456 789