Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Bedřich Silva Tarouca

(*11. 12. 1816 Čechy pod Kosířem – †23. 6. 1881 Brno)

Hrabě Bedřich Silva Tarouca patří mezi přední osobnosti národního obrození Moravy. Narodil se v Čechách pod Kosířem (v Olomouckém kraji) a jeho život je bytostně spjatý s moravským prostředím. Vystudoval olomoucká filosofická studia (1834–1839) a za následného pražského pobytu se věnoval také studiu malířství na Akademii výtvarných umění. Seznámil se tam s Josefem Mánesem, který se mu stal přítelem na celý život. Po návratu do Olomouce vystudoval teologickou fakultu (1841–1843) a v roce 1843 byl v Brně vysvěcen na kněze. Jako mladý kněz se v letech 1844–1846 stal kaplanem v Kloboukách. Tehdejší farář Jiří Vrba výrazně ovlivnil jeho vlastenecké postoje.

Když se Tarouca usadil v Brně, věnoval se publicistice, sběratelství, konzervátorství, restaurátorství a mecenášství. Již v roce 1859 daroval muzeu značnou část své knihovny a sbírky mincí, rytin, starých tisků a uměleckých děl. Aktivně se podílel na aktivitách české a moravské obrozenecké společnosti a byl spoluzakladatelem brněnských vlasteneckých vzdělávacích spolků.

Prameny:

„Bedřich Silva-Tarouca“. Internetová encyklopedie dějin Brna [online] [cit. 10. 12. 2018]. Dostupné z: <https://encyklopedie.brna.cz/home-mmj/?acc=profil_osobnosti&load=2010%3E>.
BLAŽKOVÁ, Hana 2016: Knihy Bedřicha Sylva Taroucy ve fondu Moravské zemské knihovny v Brně. Bakalářská práce. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. [online] [cit. 10. 12. 2018]. Dostupné z:
<https://is.muni.cz/th/ouy34/Bedrich_Sylva_Tarouca.pdf>.
BRANDL, Vincenc 1881: Bedřich Sylva-Tarouca. Časopis Matice moravské, s. 121–162.
HALOUZKA, Jan 1896. Kněz mecenáš Bedřich hrabě de Sylva-Tarouca, nesídelní infulovaný kanovník staroslavné královské kapituly vyšehradské, knížecí arcibiskup konsistoře olomúcké. Rešov na Moravě: Jan Halouzka. [online]. [cit. 10. 12. 2018]. Dostupné z: <http://krameriusndktest.mzk.cz/search/handle/uuid:4ca85fe0-f35c-11e2-9923-005056827e52>.
KÜHNDEL, Jan 1964: Moravský buditel Bedřich Silva Tarouca. Vlastivědný věstník moravský, č. 2, s. 221–226.
„Silva Tarouca“. Wikipedie: Otevřená encyklopedie. [online] [cit. 10. 12. 2018]. Dostupné z:
<https://cs.wikipedia.org/wiki/Bed%C5%99ich_Silva-Tarouca>.

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290