Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Krumvíř – doba bronzová

Karel Jaromír Bukovanský uvádí kostrové pohřebiště z doby bronzové. K nálezu došlo pravděpodobně v roce 1907 poblíž krumvířské cihelny, ale žádné další podrobnosti neznáme. Moravské zemské muzeum získalo do svých sbírek jeden hrníček a lidskou lebku, snad také z Krumvíře.

V archivu nálezových zpráv je zmínka, že Miloslav Krča vyoral bronzový náramek zdobený skupinami rýh, datovaný do kultury popelnicových polí mladší doby bronzové.

Prameny a literatura:

Nálezové zprávy uložené v archivu Archeologického ústavu AV ČR Brno: 745/51, 695/1957, 1733/1969.
BUKOVANSKÝ, Karel Jaromír 1909: Klobucký okres. Vlastivěda moravská. Brno: Musejní spolek v Brně.
ONDRŮJ, Arnošt 1973: Stopy nejstaršího osídlení. In: ONDRŮJ, Arnošt: Krumvíř. Minulost i současnost jihomoravské obce. Krumvíř: Místní národní výbor v Krumvíři, s. 9, 10.
SKUTIL, Josef 1939: Pravěké nálezy na Kloboucku. Klobouky u Brna: Musejní spolek.

Obsah galerie:

1 Zdobený široký bronzový náramek. Ze sbírek Regionálního muzea v Mikulově.
Foto Josef Špaček.

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290