Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Klobouky ve fotografii

Město leží v členité pahorkatině, kterou zčásti pokrývají pole, vinice a ovocné sady. V roce 1298 obdržela ves, poprvé připomínaná roku 1210 (falzum), výsadu týdenního trhu a stala se městečkem. Po zániku patrimoniální správy v roce 1848 bylo městečko v letech 1850–1949 sídlem soudního okresu. Od 1. 1. 1986 byla připojena jako místní část Klobouk obec Bohumilice. Od r. 1960 se městečko stalo součástí politického okresu Břeclav a v roce 1964 byly Klobouky povýšeny na město.

Před třicetiletou válkou bylo městečko (v porovnání s dalšími tehdejšími osadami v nynějším okrese Břeclav) co do velikosti na šestém místě se 150 selskými grunty. Po skončení války zůstalo osazených jen 76 gruntů. Při posledním sčítání lidu v roce 2011 bylo v Kloboukách napočteno 2325 osob žijících v 818 domech (z toho v místní části Bohumilice 228 osob v 93 domech).

Městečko bylo i střediskem církevní správy širokého okolí; kostel s farou zde stál již ve 13. století. V letech 1787–1999 byly Klobouky sídlem děkanství, které spravovalo 13 farností. Po vydání tolerančního patentu v roce 1781 se staly centrem evangelíků. Dnešní farní sbor Českobratrské církve evangelické v Kloboukách spravuje 5 kazatelských stanic a diaspory ve 14 obcích okolí. Evangelický kostel v dnešní podobě pochází z roku 1882. Nad městem na západním hřebeni kopců obklopujících město stojí od roku 1669 kaple sv. Barbory, v roce 1589 byl na severní straně náměstí postaven zámek.

V druhé půli 19. století byly Klobouky významným centrem národně uvědomělého života a kulturním centrem pro celé okolí. Nejvýznamnější osobností spojenou s Kloboukami byl pozdější první prezident Československé republiky Tomáš G. Masaryk; jeho rodiče žili a pracovali v Kloboukách v letech 1871–1880 a Masaryk k nim často zajížděl.

KLOBOUKY VE FOTOGRAFII BOŘIVOJE BIČOVSKÉHO
Ve sbírkách muzea (MKl) je dochováno několik starých pohledů na Klobouky, zhotovených v roce 1895 klobouckým fotografem B. Bičovským.

1 Pohled na západní část městečka s kostelem sv. Vavřince a kaplí sv. Barbory. MKl. Reprofoto J. Špaček.
2 Pohled na východní část městečka s evangelickým kostelem. MKl. Reprofoto J. Špaček.
3 Pohled na západní část městečka s kostelem sv. Vavřince a kaplí sv. Barbory z věže evangelického kostela. MKl. Reprofoto J. Špaček.
4 Dolní část náměstí s obecní váhou, farou a kostelem sv. Vavřince. MKl. Reprofoto J. Špaček.
5 Dolní část náměstí s obecní váhou, farou, kostelem sv. Vavřince a nárožím Rackova obchodu. MKl. Reprofoto J. Špaček.
6 Budova obecního úřadu, spořitelny a hostince na náměstí. MKl. Reprofoto J. Špaček.
7 Návrší se třemi větřáky, domem mlynáře a ležící postavou. MKl. Reprofoto J. Špaček.
8 Návrší se třemi větřáky a domem mlynáře. MKl. Reprofoto J. Špaček.

STARÉ KLOBOUKY
Ve sbírkách muzea je dochována řada fotografií, které sem předali kloboučtí občané. Ne vždy je známo jméno autora fotografie a také alespoň rok, kdy vznikla.

1 Pohled od větřáku na střed městečka s kostelem sv. Vavřince, kaplí sv. Barbory a se svahem Staré hory. Poč. 20. století. MKl. Reprofoto J. Špaček.
2 Pohled od větřáku na východní část městečka. Poč. 20. století. MKl. Reprofoto J. Špaček.
3 Pohled z věže evangelického kostela na západní část městečka s kostelem sv. Vavřince a kaplí sv. Barbory.
4 Střed městečka od jihu se silnicí na Brno na obzoru lemovanou mladými třešněmi.
5 Severovýchodní část městečka s budovami bývalé zemědělské školy a evangelickým kostelem.
6 Pohled na kostel sv. Vavřince z náměstí v roce 1892. MKl. Reprofoto J. Špaček.
7 Náměstí, fara a kostel sv. Vavřince. Před rokem 1914. Foto B. Bičovský. MKl. Reprofoto J. Špaček.
8 Obchod Fr. Racka a budova okresního soudu na staré pohlednici. Konec 19. století. MKl. Reprofoto J. Špaček.
9 Dolní část náměstí se starou budovou obecního úřadu. Před rokem 1932. MKl. Reprofoto J. Špaček.
10 Budova starého obecního úřadu, spořitelny a hospody.
11 Kloboucké náměstí s bývalou panskou hospodou, obchodem A. Stahlera a Štefanovou hospodou po 1. světové válce. Bez data. SOkA Břeclav.
12 Kloboucké náměstí od zámku s Budíkovou hospodou a spořitelnou, v popředí socha sv. Jana Nepomuckého. 1935 (?). MKl. Reprofoto J. Špaček.
13 Budova staré radnice, poté Budíkova hospoda se spořitelnou na náměstí kolem roku 1950. MKl. Reprofoto J. Špaček.
14 Jihozápadní strana klobouckého náměstí se Štákovou drogerií ve 30. letech 20. století. MKl. Reprofoto J. Špaček.
15 Severní část náměstí s budovou zámku před dlážděním ve 30. letech 20. století.
16 Kanalizace potoka Myjavka v úseku před zámeckou budovou. 1933. MKl. Reprofoto J. Špaček.
17 Kloboucké náměstí s Budíkovou hospodou ústící do dnešní Jiráskovy ulice. Před rokem 1939. MKl. Reprofoto J. Špaček.
18 Kloboucké náměstí po roce 1960. MKl. Reprofoto J. Špaček.
19 Kloboucké náměstí v 60. letech 20. století Foto J. Špaček.
20 Kloboucké náměstí na konci 70. let 20. století s novým hotelem U Lva (otevřen 1. 6. 1977). Foto J. Špaček.
21 Panská ulice (dnes Masarykova) s uličkou k potoku Myjavka. Bez data. MKl. Reprofoto J. Špaček.
22 Křižovatka dnešní Masarykovy ulice (dříve Panská) a Krátké s Lechnerovou hospodou. Konec 19. století. MKl. Reprofoto J. Špaček
23 Dnešní Jiráskova ulice směrem k náměstí. 1930. MKl. Reprofoto J. Špaček.
24 Dnešní Jiráskova ulice. 1930. MKl. Reprofoto J. Špaček.
25 Ulice Školní. Bez data. MKl. Reprofoto J. Špaček.
26 Stará kloboucká došková chalupa. Za velkého požáru 20. dubna 1826, který strávil 68 domů i s tehdejší radnicí a obecním archivem, byly nově postavené domy pokryty tvrdou krytinou. Bez data. MKl. Reprofoto J. Špaček.
27 Stará kloboucká došková chalupa. Bez data. MKl. Reprofoto J. Špaček.
28 Stará kloboucká došková chalupa. Bez data. MKl. Reprofoto J. Špaček.
29 Staré selské stavení s okapovou orientací a vjezdem do dvora na Masarykově ulici. 70. léta 20. století. MKl. Reprofoto J. Špaček.
30 Staré selské stavení s okapovou orientací a vjezdem do dvora v Ohavě. 70. léta 20. století. MKl. Reprofoto J. Špaček.
31 Selský dům s okapovou orientací v ulici Dlouhé (Ohava). Bez data. MKl. Reprofoto J. Špaček.
32 Selský dům s okapovou orientací v ulici Dlouhé (Ohava). Bez data. MKl. Reprofoto J. Špaček.
33 Selský dům s okapovou orientací v ulici Dlouhé (Ohava). Bez data. MKl. Reprofoto J. Špaček.
34 Selský dům s okapovou orientací v ulici Dlouhé (Ohava). Bez data. MKl. Reprofoto J. Špaček.
35 Chalupa v Malé Vídni v Chaloupkách. Bez data. MKl. Reprofoto J. Špaček.
36 Chalupa v Malé Vídni v Chaloupkách. Bez data. MKl. Reprofoto J. Špaček.
37 Dům s okapovou orientací v ul. Starohorské. Bez data. MKl. Reprofoto J. Špaček.
38 Dům s okapovou orientací v ul. Starohorské (Ohava). Bez data. MKl. Reprofoto J. Špaček.
39 Chalupa se štítovou orientací v ulici Starohorské (Ohava). Bez data. MKl. Reprofoto J. Špaček.
40 Chalupa se štítovou orientací v ulici Starohorské (Ohava). Bez data. MKl. Reprofoto J. Špaček.
41 Chalupy v Dlouhé ulici (Ohava). Bez data. MKl. Reprofoto J. Špaček.
42 Malá Vídeň v Chaloupkách. Bez data. MKl. Reprofoto J. Špaček.
43 Vjezd do farního dvora
44 Kloboucké nádraží v letech 1909–1914. MKl. Reprofoto J. Špaček.
45 Lidový dům též zvaný Orlovna v dnešní Masarykově ulici. Po roce 1933. MKl. Reprofoto J. Špaček.
46 Odstrčilova vila, dnes domov Betlém v Císařově ulici. Bez data. MKl. Reprofoto J. Špaček.
47 Zákoutí uliček ve starých Kloboukách (Chaloupky). Bez data. MKl. Reprofoto J. Špaček.
48 Ulička v Malé Vídni v Chaloupkách. Bez data. MKl. Reprofoto J. Špaček.
49 Zákoutí v Chaloupkách. MKl. Reprofoto J. Špaček.
50 Chalupa v Malé Vídni v Chaloupkách. Bez data. MKl. Reprofoto J. Špaček.
51 Malá Vídeň v Chaloupkách. Bez data. MKl. Reprofoto J. Špaček.
52 Zákoutí v Chaloupkách (?) MKl. Reprofoto J. Špaček.
53 Malá Vídeň v Chaloupkách. Bez data. MKl. Reprofoto J. Špaček.
54 Staré sklepy v Chaloupkách. Bez data. MKl. Reprofoto J. Špaček.
55 Chalupa se štítovou orientací v ulici Starohorské (Ohava). Bez data. MKl. Reprofoto J. Špaček.
56 Dům s okapovou orientací v ulici Císařově. Bez data. MKl. Reprofoto J. Špaček.
57 Demolice domu v Panské ulici (dnes Masarykova) mezi hodinářstvím Richarda Rotta a uličkou Sklad. Bez data. MKl. Reprofoto J. Špaček.
58 Demolice domů na staré návsi v Dlouhé ulici (Ohavě). Kol r. 1990. MKl. Reprofoto J. Špaček.
59 Humno domu na staré návsi u rozcestí Dlouhé a Starohorské ulice, na bývalé staré návsi s radnicí. Bez data. MKl. Reprofoto J. Špaček.
60 Studna s pumpou v zámeckém nádvoří. Bez data. MKl. Reprofoto J. Špaček.
61 Studna s rumpálem, jedna z četných veřejných studní městečka. Bez data. MKl. Reprofoto J. Špaček.
62 Studna s rumpálem v ulici Břízové. Bez data. MKl. Reprofoto J. Špaček.

SOUČASNÉ KLOBOUKY NA FOTOGRAFIÍCH JOSEFA ŠPAČKA

1 Panorama Klobouk v severovýchodním směru. 2015.
2 Pohled k jihu ze státní silnice Hodonín – Brno. 2018.
3 Pohled od Kašnice k jihu ze státní silnice Hodonín – Brno. 2019.
4 Pohled od Kašnice k jihozápadu. 2019.
5 Pohled k severu na část města s evangelickým kostelem a základní školou. 2015.
6 Silnice vlevo – Olivák, od ní vpravo Malá Vídeň. 2019.
7 Pohled na severní na část města s evangelickým kostelem. 2014.
8 Bývalý hospodářský trakt klobouckého velkostatku v nádvoří zámku. 2018.
9 pohled od východu na internát bývalé zemědělské školy na ulici Bratří Mrštíků, v pozadí katolický kostel. 2019.
10 Křižovatka na Brněnské (vpravo tmavá střecha, autodílna Charvát). 2018.
11 Bytové domy na Wolfově ulici. 2018.
12 Část ulice Nádražní. 2019.
13 Jihovýchodní část města s ulicí Nová a Herbenovou zvaná Šanghaj. 2019.
14 Bytové domy na počátku Nádražní ulice. 2015.
15 Jiráskova ulice. 2015.
16 Císařova ulice nad sokolovnou. 2018.
17 Pohled přes budovu městského gymnázia na část Dlouhé ulice – Ohavy. 2019.
18 Bývalé Zelinkovo a Pilátovo (ten nepořádek vpravo je Matuly). 2018.
19 Ulička mezi Brněnskou a Masarykovou ulicí zvaná Sklad. 2019.
20 Ulička Horní. 2019.
21 Pokračování Horní uličky. 2019.
22 Sokolovna v nádvoří zámku. 2015.
23 Staré sklepy v ulici Příhon. 2014.
24 Současné sklepy za sokolovnou. 2018.
25 Potok Myjavka. 2015.

 

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290