Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Jaroslav Kux

(*12. 10. 1904 Žabčice – †9. 6. 1942 Brno)

Jaroslav Kux se narodil v Žabčicích u Židlochovic. Po absolvování měšťanské školy v Brně vystudoval v letech 1919–1923 učitelský ústav a v roce 1927 ukončil studium na Škole vysokých studií pedagogických v Brně. Na měšťanskou školu v Kloboukách nastoupil 1. dubna 1928. Ve zdejším Sokole vytvořil dramatický odbor, v němž působil jako režisér i herec. Působil také jako generální poručník v okresní péči o mládež.

Po okupaci se stal župním velitelem odbojové organizace Obrana národa a členem Petičního výboru Věrni zůstaneme. Jako odbojový pracovník byl gestapem zatčen 10. března 1942 přímo ve vyučování a uvězněn v Kounicových kolejích v Brně, kde byl 9. června téhož roku popraven. Po válce mu byl udělen Československý válečný kříž 1939.

Prameny:

BABÁČEK, Josef n.d. [2016]: Válka a odboj 1939–1945 v Kloboukách u Brna a okolí. Vzpomínka na hrdiny po 75 letech. Hustopeče: Halp Print, s. 19–22 ad.
HUTÁK, Josef 1960: Památce mrtvých hrdinů na Kloboucku, Ždánicku a Židlochovicku. Od hradské cesty, s. 8–9.
OŠMERA, Josef 1945: Mrtvým vlastencům. Klobouky u Brna: Učitelský sbor měšťanské školy a Sokol v Kloboukách u Brna.
OŠMERA, Josef, 1998. Mrtvým vlastencům. In KORDIOVSKÝ, Emil (ed.): Klobouky u Brna. Město, dějiny, krajina a lidé. Mikulov: Státní okresní archiv; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, s. 277-279.
VAŠEK, František 1998: Odbojové organizace v Kloboukách v letech 1939–1942. In: KORDIOVSKÝ, Emil (ed.): Klobouky u Brna. Město, dějiny, krajina a lidé. Mikulov: Státní okresní archiv; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, s. 257–268.
VAŠEK, František – ČERNÝ, Vladimír – BŘEČKA, Jan 2015: Místa zkropená krví. Kounicovy studentské koleje v Brně v letech nacistické okupace 1940–1945. Brno: Moravské zemské muzeum, s. 403.

Obsah galerie:

1 Portrét Jaroslava Kuxe. MKl. Reprofoto J. Špaček.
2 Pamětní deska obětem nacismu umístěná v kloboucké Sokolovně a odhalená 16. 12. 1945, dnes v budově zámku. 2019. Foto J. Špaček.
3 Pomník klobouckých obětí 2. světové války na klobouckém hřbitově. 2011. Foto E. Kordiovský

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290