Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Antonín Kolek

(*8.7. 1895 Bohumilice – †19.7. 1983 Rosice)

Antonín Kolek se narodil v Bohumilicích. Po skončení kloboucké měšťanské školy se vyučil malířem pokojů. Od roku 1913 studoval učitelství na katolickém učitelském ústavu v Praze – Bubenči, avšak v srpnu 1916 narukoval na haličskou frontu a poté do Karpat na frontu italskou. Složil válečnou maturitu a po válce začal učit v Charvátské Nové Vsi a po několika místech se usadil natrvalo v Rosicích. Již jako student se učil středověkou i dnešní němčinu, latinu, starou češtinu, polštinu a francouzštinu, čehož využil při studiu pramenů pro svou literární tvorbu, v níž se věnoval příběhům z moravské historie. Za 2. světové války vznikla jeho kniha Proti nim (Contra gentem Germanicam – Proti národu německému) obsahující tři díly: Před bouří, Povstání a Opuštěná země. Vedle literární tvorby sbíral Kolek lidové poutní písně a v Rosicích působil jako konzervátor Státní památkové péče. Velkou pozornost si zaslouží i jeho studie o okolních obcích – o Bošovicích, Žarošicích, Čejkovicích, Mutěnicích a dalších.

Bibliografie:

Bitva u Břeclavě 19. listopadu 1426. Břeclav: Chlanda a Vavřík, 1926.
O klíče markrabství, Vyškov 1930.
Hermada: Obrázek z italské fronty. Vydáno vlastním nákladem, 1936.
Babuška. Přerov 1938.
Traktáty Kleofáše Pistoria. 1939.
Proti nim. Brno: Družstvo Moravského kola spisovatelů, 1946.
Opuštěná země. Brno: Blok 1971.
Povstání. Brno: Blok 1971.
Bošovice. Brno: Krajské středisko památkové péče a ochrany přírody, 1973.
Historie kostela Staré Matky Boží a rezidence na nynější Silničné. Žarošice: Obec Žarošice, 2005.

Prameny:

„Antonín Kolek“. Městys Boleradice, oficiální web obce. [online] [cit. 3. 2. 2019]. Dostupné z: <http://www.boleradice.cz/2010/06/25/1165/>.
„Antonín Kolek“. Wikipedie: Otevřená encyklopedie. [online] [cit. 3. 2. 2019]. Dostupné z: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_Kolek>.
FRYDRYCH, Karol 2015: Antonín Kolek: 120 let od narození. Věstník Historicko-vlastivědného kroužku v Žarošicích 24, s. 70–72.
KUNC, Jaroslav 1945: Slovník soudobých českých spisovatelů: krásné písemnictví v letech 1918-1945. Díl 1, A-M. Praha: Orbis.
O. S. 1945: Antonín Kolek padesátníkem. Lidová demokracie, 11. 7, s. 3.
STRATIL, Václav 1965-1966: Literární oživovatel moravské historie. Vypravování o spisovateli Antonínu Kolkovi o jeho narozeninách dne 8. července 1965. Od hradské cesty, s. 67–73.
STRATIL, Václav 1946: Stalingrad starého českého státu. Malovaný kraj, roč. I, č. 3.
STUPKA, Vladimír 1946: Antonín Kolek: Proti nim (Contra gentem Germanicam), díl I. Před bouří, díl II. Povstání. Kolo: Umělecký měsíčník Moravského kola spisovatelů, roč. 11, č. 1, 30. 11. 1946.

Obsah galerie:

1 Matriční záznam o narození Antonína Kolka. MZA v Brně, Matriční záznam v kloboucké matrice narozených č. 2735, s. 61.
2 Titulní strana 1. dílu románu Proti nim (Před bouří). Družstvo Moravského kola spisovatelů 1946.
3 Román A. Kolka O klíče markrabství. Vyšehrad 1971.
4 Obálka výňatku z románu O klíče markrabství Bitva u Břeclavě 19. listopadu 1426. Břeclav 1926.

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290