Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Jan Fridrich

(* 15. 5. 1822 Klobouky – † 10. 9. 1890 Klobouky)

Kloboucký učitel Jan Fridrich se narodil učiteli Vavřinci a Veronice Fridrichovým. Jeho křest vykonal administrátor kloboucké farnosti Kožíšek. Po absolvování učitelské přípravky v roce 1837 (tedy ve svých 15 letech!) se stal pomocným učitelem. Na klobouckou školu nastoupil asi v r. 1853.

Vedle vyučovacích povinností hrál na kostelním kůru a vedl pěvecký sbor, který zpíval při slavnostních mších. Při pouti klobouckých farníků na Velehrad předvedl i dvě své vlastní skladby zvané Pangelinqua (správně Pange linqua, Friedrich ji překládá jako Chvála jazyka, správně zní překlad Chvalte ústa) pro sólový zpěv a Křídlorohy. Obě tyto skladby stejně jako jiná Friedrichova díla jsou dnes asi ztraceny.

Jan Friedrich, i když byl dlouholetým a zřejmě ctěným klobouckým učitelem, se ředitelem kloboucké školy nikdy nestal. Po výstavbě nové budovy školy byl v březnu 1876 jejím ředitelem jmenován evangelický nadučitel Pavel Rohan, což Friedrich považoval za nespravedlnost a špatně to nesl. V roce 1878 těžce onemocněl a pravděpodobně na samém konci roku byl penzionován. Podle kloboucké matriky úmrtí zemřel 10. září 1890 a je pochován na starém hřbitově proti vstupu do kostela sv. Vavřince.

Prameny:

KORDIOVSKÝ, Emil 1998: Jak se vyučovalo v Kloboukách před sto třiceti lety. In: KORDIOVSKÝ, Emil (ed.): Klobouky u Brna. Město, dějiny, krajina a lidé. Mikulov: Státní okresní archiv; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, s. 295.

Obsah galerie:

1 Portrét Jana Fridricha. Archiv D. Bobkové.
2 Fridrichův náhrobek na starém klobouckém hřbitově. 2008. Foto E. Kordiovský.
3 Detail náhrobku Jana Fridricha. 2019. Foto J. Špaček.
4 Matriční záznam o narození Jana Fridricha. 1822. MZA v Brně, E 67 – Sbírka matrik, inv. č. 2732, fol. 295. Reprofoto E. Kordiovský.

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290