Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Augusta Šebestová

(*28. 11. 1852 Kobylí – †30. 10. 1933 Brno)

Dcera pokrokového obrozence a obchodníka Františka Bezděka se narodila v Kobylí v rodině, která v 60. a 70. letech 19. století udržovala kontakty s kulturní elitou kraje (Alois a Vilém Mrštíkové, Jan Herben, Antonín Wurm). V roce 1871 složila poštovní zkoušky, čímž se zařadila mezi první ženy – úřednice v Rakousku-Uhersku. Patřila k poučeným amatérským sběratelům. Vedle folkloristických záznamů se věnovala i sběru hmotných památek archeologických a národopisných, jimiž obohatila muzejní sbírky v Praze, Olomouci, Brně a v Kloboukách. Spolupracovala jak na přípravě slavné Národopisné výstavy českoslovanské v Praze v roce 1895, tak s Josefou Náprstkovou při tvorbě pražského Průmyslového muzea. Především však je známá jako autorka terénních záznamů vydaných pod názvem Lidské dokumenty. Unikátní zápisy v nářečí rodné obce zachycují projevy tradiční kultury a život jihomoravské vesnice v závěru 19. století. Tyto záznamy poutaly pozornost již ve své době a dodnes jsou velmi ceněným pramenem pro národopisné a vlastivědné bádání.

Augusta Šebestová založila v Kobylí ženský vzdělávací spolek Libuše, zasloužila se o zřízení okrašlovacího spolku a rozšíření obecní knihovny, vedla obecní kroniku a dlouhá léta byla vedoucí pošty v Kobylí.

Bibliografie:

Lidské dokumenty a jiné národopisné poznámky z několika jihomoravských dědin. Olomouc: Vlastenecký spolek muzejní, 1900.
Pohádky. Brumovice: Carpe Diem, 2011.

Prameny:

„Augusta Šebestová.“ Hustopečská chasa, z. s., oficiální web spolku [online] [cit. 5. 2. 2019]. Dostupné z: <https://www.hustopecskachasa.cz/hanacke-slovacko/vyzamne-osobnosti/augusta-sebestova>.
BOBKOVÁ, Danuše 2014: Rod Bezděků v Kloboukách. Větrný mlýn č. 2, s. 7–8.
DVOŘÁKOVÁ, Hana 1999: Augusta Šebestová. Osud jedné ženy. Folia ethnographica, roč. 33, s. 19–26.
DVOŘÁKOVÁ, Hana 2002: Augusta Šebestová. In: DAMBORSKÝ, Vít –KORDIOVSKÝ, Emil (eds.): Kobylí, dědina. Znojmo: FPO, s. 399–411.
ONDRÁŠKOVÁ, Marta 2000: Augusta Šebestová.  Malovaný kraj, 36, č. 2, s. 19.
HANZALOVÁ, Jarmila (ed.) 1997: Soupis osobních písemných pozůstalostí a rodinných archivů v České republice. Praha: Sekce archivní správy MV ČR, s. 576.
ŠKROBÁKOVÁ, Milena – BEZDĚK, Alex 2002: Rodina kobylských Bezděků. In: DAMBORSKÝ, Vít – KORDIOVSKÝ, Emil (eds.): Kobylí, dědina. Znojmo: FPO, s. 390–398.
VANĚČKOVÁ, Blanka 2001: Augusta Šebestová – moderní žena 19. století. RegioM – Regionální muzeum v Mikulově, s. 90–95.

Obsah galerie:

1 Augusta Šebestová. MKl. Reprofoto E. Kordiovský.
2 Augusta Šebestová s manželem Františkem Šebestou. B.d. Muzeum Kobylí.
3 Otec Augusty František Bezděk. B.d. Muzeum Kobylí.
4 Matka Augusty Anna Bezděková, roz. Kovaříková. B.d. Muzeum Kobylí.
5 Dům rodiny kobylských Bezděků, v němž se narodila Augusta. B. d. Muzeum Kobylí.
6 Bezděkův dům v současné úpravě. 2019. Foto J. Špaček.
7 Pamětní deska na domě Bezděků. 2019. Foto J. Špaček.

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290