Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Marie Mittisová

(* 8. 11. 1887 Ostrovačice – † 4. 3. 1962 Rakousko?)

Po tragickém úmrtí obou bratří Duffků (1922) kloboucký statek získala Marie rozená Duffková, manželka svobodného pána Dr. Oskara Mittise, ředitele dvorního a státního archivu ve Vídni. Do šlechtického stavu byli povýšeni Mittisové císařovnou Marií Terezií majestátem dne 25. 3. 1780.

Marie Mittisová se narodila 8. 11. 1887 v Ostrovačicích jako dcera Antonína Duffka a operní pěvkyně Eleonory hraběnky Forgáchové. Za Oskara Mittise (1. 6. 1874 Vídeň-22. 8. 1955 Kitzbühl) se provdala ve Vídni 22. 5. 1906, avšak po anšlusu Rakouska v roce 1938 se s ním rozvedla. Po tragické smrti svého otce a strýce zdědila kloboucký velkostatek i se zámeckou budovou, kterou v roce 1932 kloboucká obec odkoupila pro potřeby obecního úřadu, pošty, muzea, knihovny a části školy. Majitelka se vystěhovala do vily postavené u dvora Časkovec. Po skončení války byl její majetek konfiskován a Marie Mittisová odešla do Rakouska.

Prameny:

VAVŘÍNEK, Karel 2010: Almanach českých šlechtických a rytířských rodů. Praha: Nakladatelství Martin; Nakladatelství Zdeněk Vavřínek, s. 289–297.
http://josef-babacek.blog.cz/1401/s1; http://josef-babacek.blog.cz/1401/s2 (staženo 3. 4. 2019).
BABÁČEK, Josef: „Sláva i pád dvou údolí (Minulost i trochu současnosti statků Časkovec a Martinice)“. [online] [cit. 3. 4. 2019]. Dostupné z:
< http://josef-babacek.blog.cz/1401/s2>.

Obsah galerie:

1 Erb rodu Mittisů (1780). Popis: Čtvrcený štít, v 1. a 4. poli dovnitř obrácený zlatý lev držící v jedné přední tlapě stříbrnou minci a v druhé zlaté miskové váhy. Ve 2. a 3. poli zlatě a stříbrně polceném na hnědé skále stojí s rozkročenýma nohama hornický chlapec v tmavohnědém obleku, šachetním klobouku a černou kůží. Ve zdvižené pravici drží kus stříbrné rudy, v levici zkříženou paličku se želízkem. V klenotu leží dvě korunované turnajské přílby. Z pravé s černo-stříbrnými pokryvadly vyrůstá hornický chlapec ze štítu, z levé s červeno-zlatými pokryvadly vyrůstá lev ze štítu.
2 Časkovec, poslední sídlo Marie Mittisové. 2019. Foto Josef Špaček.

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290