Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Páni z Doubravice

V době husitské zastavil císař Zikmund kloboucké panství Oldřichu z Doubravice. Klobouky za husitských válek zřejmě hospodářsky trpěly, neboť Oldřich byl odpůrcem husitů. Když někdy po roce 1430 zemřel, panství se v důsledku odúmrti nevrátilo klášteru a držela je jménem sirotků vdova Eliška z Lipého. Proto zábrdovický opat Šimon pohnal Elišku v roce 1436 k zemskému právu, neboť majetek měl být po smrti Oldřicha klášteru vrácen. Klášter však u zemského soudu neuspěl a spory o kloboucký majetek trvaly po zbytek století. Do držení kláštera se vrátily Klobouky až na sklonku 15. století.

Prameny:

HOSÁK, Ladislav 1969: Klobouky od husitských válek do třicetiletých válek. In: DOSTÁL, Bořivoj a kol.: Klobouky u Brna. Minulost a současnost. Mikulov: Okresní archiv, s. 17–18.
MÜLLER, Tomáš 2016: Hospodářské dějiny kláštera premonstrátů v Brně – Zábrdovicích ve 14. a 15. století. Magisterská diplomová práce. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. [online] [cit. 8.2. 2019]. Dostupné z: <https://is.muni.cz/th/ew1ns//>.
PILNÁČEK, Josef 1972: Staromoravští rodové. Brno: Státní archiv, s. 208.

Obsah galerie:

1 Erb pánů z Doubravice: Stříbrná zavinutá střela (též zvaná odřivous) v červeném poli. Na štítu jako klenot hrncová helmice se čtyřmi patry peří protknutým zavinutou střelou jak na štítu. Podle Josefa Pilnáčka.

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290