Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Prof. ThDr. František Bednář

(*10. 7. 1884 Vír na Moravě – † 11. 7. 1963 Praha)

František Bednář se narodil 10. 7. 1884 ve Víru na Moravě. Po maturitě na českém klasickém gymnáziu v Brně studoval práva v Praze, teologii v Halle an der Saale, v Erlangen, Edinburghu a ve Vídni, kde v roce 1912 získal doktorát teologie obhájením disertační práce O vzájemných stycích husitů a anglických lollardů. Duchovenské působení zahájil jako superintendentní vikář (1909–1912). V letech 1912–1919 působil jako farář reformovaného sboru v Kloboukách. Poté přešel do Prahy a v letech 1919–1927 byl farářem farního sboru Českobratrské církve evangelické na Novém Městě pražském. 21. 2. 1922 se stal docentem a 17. 12. 1926 byl jmenován profesorem církevního práva a praktického bohosloví na Husově československé evangelické fakultě bohoslovecké v Praze. Ve třech funkčních obdobích byl jejím děkanem, od roku 1950 až do svého penzionování (1952) přednášel na pražské Komenského evangelické bohoslovecké fakultě v Praze.

Bibliografie:

Dějiny evang. reform. sboru v Kloboukách u Brna. Hodonín: nákl. vlastním, 1915.
Památník českobratrské církve evangelické. Českobratrská církev evangelická a její senioráty a sbory na stezkách minulosti a na prahu budoucnosti. Praha: Kalich, 1924.
Zápas moravských evangelíků o náboženskou svobodu v letech 1777–1781. Prameny k dějinám tolerančního patentu. Praha: Královská česká společnost nauk, 1931.
Památce superintendenta dra Ferdinanda Císaře (spolu s Emanuelem Havelkou). Praha: Nákladem časopisu Hus, 1932.

Prameny:

„František Bednář“. Wikipedie: Otevřená encyklopedie. [online] [cit. 10 10. 2017]. Dostupné z:
<https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Bedn%C3%A1%C5%99>.
SAMEC, Vojtěch 1969: Co daly Klobouky našemu národu. In: ZEMEK, Metoděj (ed.): Klobouky u Brna. Minulost a současnost. Mikulov: Okresní archiv, s. 71.
TOMEŠ, Josef, a kol. 1999: Český biografický slovník XX. století, I. díl A–J. Praha a Litomyšl: Paseka, s. 65.

Obsah galerie:

1 František Bednář. Wikipedie: Otevřená encyklopedie. 10. 10. 2017.
2 Obálka Bednářovy práce o historii evangelického sboru v Kloboukách. Reprofoto E. Kordiovský.
3 Titulní list Bednářovy práce o historii evangelického sboru v Kloboukách. Reprofoto E. Kordiovský.

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290