Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Dornfeldové

Kloboucký statek obdržel dvorní rada z Dornfeldu od náboženského fondu do dědičného pronájmu v roce 1789 za 9811 zlatých 31 krejcarů ročně. Pronájem byl ukončen v roce 1820, kdy statek koupili Augustin a Ignác rytíři z Neuwallu za 204 200 zlatých.

Prameny:

HOSÁK, Ladislav 1969: Klobouky od třicetileté války až do zániku feudalismu v roce 1848. In: DOSTÁL, Bořivoj a kol.: Klobouky u Brna. Minulost a současnost. Mikulov: Okresní archiv, s. 31–32.
SIEBMACHER, Johan 1899: Dornfeld. In: J. Siebmacher´s Grosses und allgemeines Wappenbuch, IV. Band, 10. Abteilung; Der Mährischen Adel. Nürnberg: Bauer & Raspe, S. 298, Tafel 214.
WOLNY, Gregor 1837: Markgrafschaft Mähren, II. Band Brünner Kreis. Brünn: Selbstverlag in Commis. L. W. Seidel, S. 1–2.

Obsah galerie:

Znak dvorního rady barona von Dornfeld: Čtvrcený štít, v 1. a 4. stříbrném poli černý orel hledící vlevo, ve 2. a 3. červeném poli zlatá špice na zelené půdě, na ní položen bodlák s olistěnou lodyhou. V klenotu zlatá baronská koruna. (Podle J. Siebmachera).

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290