Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Interiér lidového domu na Kloboucku

Tříprostorový dům na Kloboucku měl následující místnosti: jizbu („seknici“), komoru a síň, která byla již ve druhé polovině 19. století upravována na kuchyň.

Vstupním prostorem byla síň, jež se nacházela ve středu domu. Sloužila k odkládání velkých nádob a nářadí i k určitým hrubším pracím. V síni se pekl chléb i vařilo na otevřeném ohništi. Hospodyně vařily v hliněných nebo železných rendlících na třínožkách. Nejdůležitější částí všech domů byly ohniště a pec, jelikož dávaly teplo, světlo a možnost upravit pokrmy. Ohniště s pecí zasahovalo jednou částí do síně, druhou do jizby. V síni bývalo otevřené ohniště pod vysokým komínem.

Ze síně se vytápěla pec, která byla postavena v jizbě. V rohu jizby naproti peci stál stůl s rohovou lavicí, několika židlemi a koutní skříňkou. Tomuto koutu se říkalo také svatý kout, jelikož na zdech byly pověšeny obrázky světců, kteří měli ochraňovat dům i jeho obyvatele. Na druhé straně vedle kamen se nacházela postel pro rodiče. U stěny proti dveřím nebo za nimi byly umístěny jedna nebo dvě malované truhly, sloužící k uložení oblečení, případně skříň. Zeď nad stolem byla ozdobena malovanými hrnečky, džbánky a talíři, které byly pověšeny na dřevěné polici – „lištvě“. V interiéru domu nesměla chybět u dveří kropenka a nad dveřmi pověšený kříž.

Poslední místností byla komora. Tato uzavřená, chladná místnost obytného domu sloužila k uchovávání potravin, nádobí, šatstva i drobnějších předmětů. Skladovaly se zde hrnce se sádlem, s povidly, moučnice se zásobou mouky, bečka s kysaným zelím a podobně.

Obsah galerie:

1-5 Josef Huták, školní kresby z roku 1906.

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290