Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Ferdinand Císař

(*27. 2. 1850 Ledčice – † 14. 6. 1932 Praha)

Ferdinand Císař se narodil 27. února 1850 v Ledčicích v okrese Mělník. Po absolvování akademického gymnázia v Praze navštěvoval evangelické gymnázium v Těšíně a nato ve Vídni a v Hale studoval teologii. Nakrátko pobýval (1874) ve skotském Edinburghu.

Po několika kratších službách na různých místech Moravy působil od roku 1877 v Kloboukách, kam nastoupil po faráři Josefu Totuškovi. Zde si vytkl úkol dosáhnout vnitřního oživení sboru a postavit nové církevní budovy, což se mu zdařilo v roce 1883 otevřením nového chrámu.

V roce 1881 uspořádal v Kloboukách oslavu 100. výročí tolerančního patentu. Zúčastnili se jí hosté nejen domácí, ale i zahraniční, mezi nimi také docent vídeňské univerzity Tomáš G. Masaryk.

Roku 1899 byl Císař zvolen superintendentem evangelické reformované církve na Moravě. Jako její zástupce byl vysílán na různé kongresy ostatních evropských reformovaných církví. Na těchto cestách, zejména ve Skotsku a v Anglii, se snažil pro svou církev získat finanční podporu.

Mezi Císařovy přátele patřil i pozdější prezident Tomáš G. Masaryk, který v 70. letech jako student a později docent vídeňské univerzity přijížděl pravidelně do Klobouk na návštěvu ke svým rodičům. Když byl Masaryk v Kloboukách, navštěvoval Císaře, diskutovali spolu nebo hráli kuželky v zahradě u Vystavělů. Masaryk, ač tehdy ještě katolík, začal chodit do evangelického kostela, a po bohoslužbách s Císařem pravidelně diskutoval. Za jeho vlivu Masaryk v roce 1880 přestoupil k evangelické církvi.

V roce 1922 odešel Císař do výslužby. Ve věku 82 let v Praze 14. 6. 1932 zemřel a je pochován na klobouckém hřbitově.

Bibliografie:

Postila obsahující výklady písem svatých v řečech obecných i případných: Chléb života. 1892. Čáslav: Nákladem časopisu Hus.
Slova víry I, – Řeči obecné II, – Řeči příležitostné [Spoluautor KOZÁK, František]. 1904, 1905. Semtěš: Nákladem časopisu Hus.
Po stu letech. Pamětní spis evanjel. ref. sboru Klobouckého vydaný v paměť listopadu r. 1883. Tiskem A. Mareše 1884.
SMILES, Samuel 1887: Povinnost s příklady zmužilosti, trpělivosti a vytrvalosti. Přeložil z angličtiny do češtiny Ferdinand Císař. Praha: Knihkupectví Františka Řivnáče.

Prameny:

BALCAR, Lubomír 1969: Církev v proměnách času 1918–1968. Praha: Kalich v Ústředním církevním nakladatelství, s. 272.
BEDNÁŘ, František 1915: Dějiny evang. reform. sboru v Kloboukách u Brna. Hodonín: Nákladem vlastním.
BEDNÁŘ, František – HAVELKA, Emanuel (eds.) 1932: Památce superintendenta Dra Ferdinanda Císaře. Praha: Nákladem časopisu Hus.
TOMEŠ, Josef – LÉBLOVÁ, Alena (eds.) 1992: Československý biografický slovník. Praha: Academia, s. 83.
„Ferdinand Císař“. Wikipedie: Otevřená encyklopedie. [online] [cit. 8. 10. 2017]. Dostupné z: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_C%C3%ADsa%C5%99>.
GROLL, Vlasta 2016: Superintendent Ferdinand Císař. Diplomová práce. Praha: Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. [online] [cit. 8. 10. 2017]. Dostupné z: <https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/144139/.
KAŠPAR, Ludvík Bohumil 1881: Památník reformované církve českomoravské obsahující popsání všech sborů evangelických H. V. v Čechách a na Moravě v jubilejním roce 1881 stávajících. Praha: Nákladem Spolku Komenského, s. 192.

Obsah galerie:

1a–1b Ferdinand Císař. MKl. Reprofoto J. Špaček.
2–3 Císařův náhrobek na klobouckém hřbitově. 2019. Foto E. Kordiovský – J. Špaček.
4–5 Dům F. Císaře. MKl. Reprofoto J. Špaček.

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290