Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Josef Duffek

(18. 9. 1854 Ostrovačice – † 7. 8. 1922 Klobouky)

Rodina Duffků se ocitla v Kloboukách, když Josef Duffek starší (1815-1903), ostrovačický statkář a spolumajitel uhelných dolů ve Zbýšově, koupil kloboucký statek pro syna Josefa v r. 1881 od šl. Neuwallů. Ten začal na klobouckém statku hospodařit a také se angažoval do života kloboucké obce, např. byl i předsedou zdejší školní rady. Po čase se k němu do Klobouk přistěhoval i jeho bratr Antonín (27. 6. 1855 Ostrovačice – 7. 8. 1922 Klobouky), který přišel o majetek po spekulacích ve Vídni. Ten zprvu pomáhal svému staršímu bratrovi ve správě statku. Vztahy mezi sourozenci narušovala Josefova hospodyně Josefa Šantrochová. Spory Antonín Duffek vyřešil 7. srpna 1922 vraždou hospodyně, svého bratra a vlastní sebevraždou. Kloboucký statek poté zdědila Antonínova dcera Marie, která byla provdána za barona dr. Oskara Mittise, vídeňského dvorního archiváře.

Prameny:

BABÁČEK, Josef: „Sláva i pád dvou údolí (Minulost i trochu současnosti statků Časkovec a Martinice)“. [online] [cit. 3. 4. 2019]. Dostupné z: <http://josef-babacek.blog.cz/en/1401/s1.>; < http://josef-babacek.blog.cz/1401/s2>

Obsah galerie:

1 Hrob rodiny Duffků na ostrovačickém hřbitovu. Archiv D. Bobkové.

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290