Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Jaroslav Trumpeš

(*16. 1. 1916 Klobouky – † 19. 10. 1944 Vratislav, Polsko)

Jaroslav Trumpeš se narodil v Kloboukách. Po absolvování zdejší měšťanské školy se vyučil zámečníkem a po válce vstoupil do Slovácké brigády, s níž bojoval na Slovensku proti maďarským jednotkám. V Bratislavě vystudoval gymnázium, pracoval na univerzitě a začal se studiem práv. Po rozpadu republiky v roce 1938 odešel do Brna, nastoupil na Masarykovu univerzitu jako úředník rektorátu a pokračoval v právních studiích.

Na přelomu let 1939–1940 se dostal do čela zprvu brněnské a později i moravské Obrany národa. Svými styky ve vysokoškolském prostředí umožnil pronikání této ilegální sítě do řad vysokoškolských učitelů. Z pozice čelného představitele v Obraně národa se na jaře 1941 stal členem Moravské pětky, vrcholného politického orgánu domácího národního odboje na Moravě, v němž zastával funkci zástupce pro železnici, pošty a vysoké školy. Jeho činnost byla ale gestapu známa, a tak byl při vyhlášení 2. stanného práva 1. 10. 1941 v kanceláři zatčen.

Podle vzpomínek Františka Vaška, vězně z Kounicových kolejí, „…zachovala se univerzitní pamětní kniha. Byla vzácným dokumentem, neboť obsahovala zápisy prezidentů T. G. Masaryka a dr. Edvarda Beneše (z 15. června 1936). Tuto knihu uschoval ve mlýně u Vladimíra a Lydie Štrofových v Kloboukách u Brna aktuárský tajemník rektorátu Jaroslav Trumpeš, který byl pro významnou odbojovou činnost nacistickým lidovým soudem odsouzen k trestu smrti a ve Vratislavi 19. října 1944 v 18.24 hodin popraven stětím.“ (Vašek 2015: 519-520)

Prameny:

Archiv Masarykovy univerzity, A 1 – Rektorát, osobní spisy, kar. 222, č. 4098; též výpověď R. Zimové tamtéž, A 1 Rektorát, I. manipulace, sign. VI, kar. 6, č. 165.
BABÁČEK, Josef n. d. [2016]: Válka a odboj 1939–1945 v Kloboukách u Brna a okolí. Vzpomínka na hrdiny po 75 letech. Hustopeče: Halp Print, s. 30–32 ad.
VAŠEK, František 1997: Odbojová organizace Obrana národa a Petiční výbor věrni zůstaneme v Kloboukách v letech 1939–1942. Strojopis v Archivu Masarykovy univerzity v Brně, A III – Sbírka jednotlivin, inv. č. 400.
VAŠEK, František 1998: Odbojové organizace v Kloboukách v letech 1939–1942. In: KORDIOVSKÝ, Emil (ed.): Klobouky u Brna. Město, dějiny, krajina a lidé. Mikulov: Státní okresní archiv; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, s. 257–268.
VAŠEK, František – ČERNÝ, Vladimír – BŘEČKA, Jan 2015: Místa zkropená krví. Kounicovy studentské koleje v Brně v letech nacistické okupace 1940–1945. Brno: Moravské zemské muzeum, s. 519–520.

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290