Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

František Novák

(*8. 10. 1867 Telč – †25. 10. 1915 Boleradice)

František Novák se narodil v Telči a zemřel v Boleradicích. Již jako student telčské reálky přispíval do studentských novin. Před první světovou válkou se stal členem Kola moravských spisovatelů a Katolické moderny (1912).

Novák působil jako učitel ve Velkých Bílovicích, Ivani, Morkůvkách, Velkých Pavlovicích a nakonec v Boleradicích. Jeho bibliografie obsahuje 24 titulů. Většina jeho díla zůstala otištěna pouze v časopisech a soudobých novinových článcích, jen některé byly vydány knižně. Obsahově se zaměřil převážně na povídky z vesnického prostředí ze života slováckého lidu, mnohdy inspirované vlastním životem. Publikoval převážně v Moravské Orlici, novinách vycházejících v Brně. Rukopisy povídek jsou dnes uloženy v Literárním oddělení Moravského zemského muzea v Brně.

Byl přítelem a učitelským kolegou diváckých bratří Mrštíků. Alois Mrštík se zúčastnil Novákova pohřbu za brněnské Moravské kolo spisovatelů a zhodnotil zde Novákovo spisovatelské dílo.

 

Alois Mrštík o Novákovi

Popisné a náladové věci Novákovy mají dějiště svoje nejčastěji z melancholické krajiny kolem Pálavy a dlužno uznat, že Novák kraj ten dobře vystihl.

Moravský povídkář! Pravda – skromně, velmi skromně to zní, ale v literatuře věnované výhradně Moravě, je přece jen činnost takového moravského povídkáře stavebním kamenem, na který se klade zas nový a znova, znova roste budova do výšky.

Nebyl to bezvýznamný člověk. Dobrý a milý, někdy melancholický, ale častěji veselý člověk byl Novák a duše šlechetná, kterou lidé z okolí jeho neocení a ani ocenit nemohou. Schází jim prostě smysl pro ocenění nejen dobroty člověka vůbec, ale ocenění duševní práce.

Bibliografie:

Ivaňské zátiší a jiné črty z jižní Moravy. Královo Pole: Tisk Antonín Okáč, 1902. [18 povídek s autorovým vyznáním kraji pod Pálavou a jeho folkloru].
Původní slovácké humoresky. Hodonín: Rudolf Fencl, 1913 (1917?). [39 drobných próz zobrazujících život venkovského lidu na Moravském Slovácku].
Domácí kraj. Telč: Nakl. Josefa Fišera, 1914, 188 str. [Povídkový soubor s náměty z rodné Vysočiny].
Myrta. Moravskoslezská kronika, roč. 20, Olomouc: R. Promberger, 1909 [Román z učitelského prostředí].
Odplata. Moravskoslezská kronika, roč. 21, sv. 1, Olomouc: R. Promberger, 1910. [6 venkovských povídek líčících lidské příběhy na moravských vesnicích].
Ave Maria. Fejetonistická příloha Moravské orlice 1903. [Román z učitelského prostředí].

Prameny:

CVEK, František 1968: František Novák, zapomenutý spisovatel. Vlastivědný sborník Vysočiny, roč. 5, s. 133–135.
DRDACKÝ, František 1935: O Telči a o Novákovi. Pacov: Karel Hrabě, 1935.
HORÁK, Jan 1967: Učitel a literát František Novák. Od hradské cesty, s. 61–62.
HORÁK, Jan 1967 (ed.): 100. výročí spisovatele Františka Nováka. Boleradice: Vlastivědný kroužek OB Boleradice, 29. října 1967, nestr.
SKUTIL, Jan 1970: František Novák (1867–1915). Jižní Morava, s. 99–103.

Obsah galerie:

1 Hrob Františka Nováka na boleradickém hřbitově. 2019. Foto J. Špaček.
2 Povídka F. Nováka Kroupy jdou, publikovaná v Moravské Orlici 19. 8. 1911. Literární oddělení Moravského zemského muzea v Brně. Reprofoto E. Kordiovský.
3 Povídka F. Nováka O synu dobrém a synu marnotratném, publikovaná v Moravské Orlici 7. 10. 1911. Literární oddělení Moravského zemského muzea v Brně. Reprofoto E. Kordiovský.
4 Pamětní deska na budově boleradické školy, kde učil František Novák. 2010. Foto E. Kordiovský.

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290