Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Ing. Josef Morava

(*29. 10. 1921 Pavlínov – † 15. 2. 1976 Klobouky)

Josef Morava se narodil 29. 10. 1921 v Pavlínově v okrese Žďár nad Sázavou jako nejstarší z pěti synů v rodině drobného rolníka. V letech 1938–1940 absolvoval Rolnickou školu ve Velkém Meziříčí, v roce 1947 maturoval na Vyšší rolnické škole v Olomouci. Po maturitě krátce pracoval u Fondu národní obnovy v Šumperku, posléze odešel jako učitel na Zahradnickou školu v Brně Bohunicích.

Ve školním roce 1947–1948 vyučoval na Odborné zemědělské škole v Kloboukách u Brna a současně dálkově studoval Vysokou školu zemědělskou v Brně, kde roku 1951 promoval jako zemědělský inženýr. Po odchodu ředitele odborné zemědělské školy Pavla Vykydala do důchodu (1951) nastoupil Ing. Josef Morava jako nový ředitel a působil zde až do své náhlé předčasné smrti. Za jeho působení ve funkci ředitele byla zřízena učňovská zemědělská škola, později zemědělské odborné učiliště s praxí na státním statku v Krumvíři. S rozšiřující se nabídkou výuky a nedostatkem prostor byla jeho úsilím roku 1960 postavena nová školní budova na náměstí v Kloboukách namísto stávající hospody a Rackova obchodu, o rok později přibyl internát a následovala výstavba tělocvičny. Roku 1964 byla Moravovou zásluhou zřízena čtyřletá střední zemědělská technická škola, obor pěstitel chovatel.

Jedním z největších počinů ředitele Josefa Moravy bylo zřízení a vybudování školního statku v Martinicích (1964), jenž vynikajícím způsobem doplňoval teoretickou výuku studentů a připravoval je pro praktickou činnost v budoucím povolání.

Ing. Josef Morava je pochován v Němčičkách.

Prameny:

Almanach 50 let zemědělského školství v Kloboukách 1921–1971. Klobouky, SZTŠ 1971.
JO [Josef Ošmera] 1976: Josef Morava zemřel. Nový život, 28. 2. 1976.

Obsah galerie:

1 Portrét Ing. Josefa Moravy. Rodinný archiv.
2 Budova bývalé střední zemědělské školy na náměstí postavená za ředitele J. Moravy v letech 1959–1960. MKl. Reprofoto E. Kordiovský.
3 Náhrobek v Němčičkách. 2019. Foto J. Špaček.

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290