Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Samuel Augustin von Neuwall Leidersdorfer

(*1783 Bratislava – † 29. 12. 1851 Vídeň)

Ignaz Edler von Neuwall Leidersdorfer

(*1784 Bratislava – † 1856 Vídeň)

Po zrušení zábrdovického kláštera správa náboženského fondu prodala kloboucké panství 13. září 1820 bratřím Samuelu Augustinovi a Ignáci rytířům z Neuwallu, kteří byli pokřtění Židé. Český inkolát v rytířském stavu obdrželi oba bratři 17. 1. 1834. Při své vrozené podnikavosti se zasloužili o hospodářský rozvoj Kloboucka: v roce 1837 založili v Martinicích jeden z prvních cukrovarů na Moravě, potom ještě lihovar, sladovnu, pivovar a výrobnu kvasnic. Od roku 1840 vlastnili u Hovoran lignitový důl. Jakub Vrbas o nich píše, že rozšiřovali a zdobili nynější zámek, bývalou opatskou rezidenci. Vedle toho v těžké době rádi a štědře podporovali chudé a nemocné. Podíleli se na opravě kaple sv. Barbory a schodiště vedoucí od kostela vzhůru ke kapli vzniklo rovněž díky jejich štědrosti. Svědkem jejich podnikání je i Augustinův dvůr mezi Kloboukami a Morkůvkami; nese jméno zakladatele Augustina z Neuwallů.

V 70. letech 19. století se Neuwalové dostali do finančních potíží a panství prodali Moravské bance za 120 000 zlatých.

Prameny:

BOBKOVÁ, Danuše 2013: Dům č. 169, budova zámku a rod Neuwallů. Větrný mlýn č. 2, s. 3–5.
JANÁK, Jan 1998: Martinický cukrovar v Kloboukách u Brna 1837–1879. In: KORDIOVSKÝ, Emil (ed.) 1998: Klobouky u Brna. Město, dějiny, krajina a lidé. Mikulov: Státní okresní archiv; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, s. 98–104.
NEKUDA, Vladimír 1969 (eds.): Břeclavsko, Vlastivěda moravská, nová řada. Brno: MVS; Mikulov: Okresní archiv pro okres Břeclav, s. 441–446.
SIEBMACHER, Johan 1899: Neuwall. In: J. Siebmacher´s Grosses und allgemeines Wappenbuch, IV. Band, 10. Abteilung; Der Mährischen Adel. Nürnberg: Bauer & Raspe.
VAVŘÍNEK, Karel 2010: Almanach českých šlechtických a rytířských rodů. Praha: Nakladatelství Martin; Nakladatelství Zdeněk Vavřínek, s. 252–254.

Obsah galerie:

1 Znak Neuwallů: V modrém štítu na zeleném trojvrší zlatý lev, po stranách dvě zlaté hvězdy. Na štítu dvě korunované turnajské přílby vpravo s rostoucím černým orlem, vlevo rostoucím zlatým lvem mezi modrými rohy. Pokryvadla modro-zlatá. (Podle K. Vavřínka: Almanach českých šlechtických a rytířských rodů, s. 252).
2 Schodiště ke kapli sv. Barbory. 2019. Foto Josef Špaček

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290