Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Kloboučtí legionáři

Téměř tři desítky klobouckých občanů upadly za první světové války do zajetí. Projevili však své vlastenectví a v Rusku, Francii a Itálii dobrovolně vstupovali do nově vznikajících zahraničních jednotek – legií, aby se zbraní v ruce bojovali za svobodu našich národů. Nebylo jistě náhodné, že se ocitli v řadách bojovníků za samostatnost v době, kdy to znamenalo vlastizradu Rakousko-uherské monarchie a při zajetí rychlé odsouzení polním soudem k smrti následovaném popravou. Vždyť to byli muži, na které působily myšlenky klobouckých obrozenců a uvědomělých spoluobčanů – učitelů a kněží jako byli Wurmové, Jiří Vrba, Sylva Tarouca, Ferdinand Císař, Josef Totušek, Josef Úlehla, Emanuel Havelka a další. Nelze vyloučit ani vliv vedoucí osobnosti našeho národního odboje, Tomáše G. Masaryka, o jehož klobouckých návštěvách mnozí slýchali vyprávět od svých rodičů. Masaryk v městečku pobýval dlouhé týdny v letech 1871–1880 a jeho jméno bylo v Kloboukách známé dlouho před jeho statečným zahraničním vystoupením.

Prameny:

KORDIOVSKÝ, Emil 1998: Kloboučtí občané v první světové válce. In: KORDIOVSKÝ, Emil (ed.): Klobouky u Brna. Město, dějiny, krajina a lidé. Mikulov: Státní okresní archiv; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, s. 113–122.
KORDIOVSKÝ, Emil – ŠULÁKOVÁ, Ludislava 2002: Legionáři okresu Břeclav. Mikulov: Státní okresní archiv Břeclav; Znojmo: FPO, s. 26–27, 72–74.
TRÁVNÍČEK, František 2018: (ne)Zapomenutí legionářští „bráškové“. Kloboucko. Valtice: Spolek vojenské historie, s. 153–216.

Obsah galerie:

1 Kloboučtí legionáři (zleva ?, Josef Pech, Eduard Fric a Cyril Černý). Bez data. Soukromý archiv.
2 Kloboučtí legionáři na pohřbu svého druha. Bez data. Pozůstalost K. Lexy.
3 Kloboučtí legionáři na společné fotografii ve 30. letech: stojící zleva Jan Herben, Cyril Černý, Tomáš Bednařík (Krumvíř), Josef Filípek, Eduard Fric, Augustin Mateřánka, Karel Lexa, sedící zleva Václav Černý, Josef Labuta, Vítězslav Pavelka, Josef Pech, Josef Potáček, Ludvík Strašil, Josef Latenberk. Archiv rodiny Ambrosovy. Reprofoto E. Kordiovský.
4 Ruští legionáři Karel Lexa a Jan Herben u katafalku prezidenta Beneše před vchodem do radnice v roce 1948 na fotografii z knihy (ne)Zapomenutí legionářští „bráškové“. Kloboucko (Trávníček 2018: 187).
5 Diplom k Medaili Vítězství udělená presidentem T. G. Masarykem klobouckému legionářovi Jaroslavu Rožnovskému. 1924. MKl. Reprofoto J. Špaček.
6 Titulní list knihy E. Kordiovského a L. Šulákové Legionáři okresu Břeclav se soupisem všech klobouckých legionářů (zde jsou uvedeni i legionáři žijící v Kloboukách, kteří nebyli zdejšími rodáky).
7 Titulní list knihy F. Trávníčka (ne)Zapomenutí legionářští bráškové se soupisem klobouckých rodáků – legionářů.

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290