Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Arnošt Ondrůj

(*10. 1. 1901 Borkovany – †10. 9. 1980 Židlochovice)

Rodák z Borkovan prožil své dětství v Krumvíři. V jedenadvaceti letech vstoupil na brněnský učitelský ústav a po maturitě začal učit v Kloboukách a poté v Židlochovicích, které se mu staly trvalým domovem. Jako pedagog a učitel českého jazyka se věnoval metodické práci a překladům z cizích literatur (ruštiny, němčiny, angličtiny). Svůj zájem o historii projevil v celé řadě studií z regionální historie věnované zdejšímu kraji. Publikoval nejen knižně (Krumvíř, Židlochovice), ale i v časopisech Od Hradské cesty nebo Jižní Morava.

Bibliografie:

Novokřtěnci na jižní Moravě. Hustopečsko. Hustopeče 1928, s. 90–95.
Dr. Jan Herben, věrný syn jižní Moravy. Školství a osvěta. Příl. Okresního věstníku okresu hustopečského, 15. 5. 1947, s. 1–2.
Židlochovice v letech zápasů a budování. Sborník statí o historii a kulturním růstu jihomoravského města. Židlochovice: Okresní museum v Židlochovicích, 1948, 82 s.
Z našeho kraje. Doplňková četba pro žactvo okresu hustopečského. Hustopeče u Brna: Okr. pedagog. sbor, 1948.
Kloboucké jarmarky. Od hradské cesty. 1971/72, s. 65–82.
Krumvíř. Minulost a současnost jihomoravské vesnice. Krumvíř: MNV, 1973. 128 s.
Zaniklé osady na Kloboucku. Jižní Morava, 11, 1975, sv. 2, s. 71–85.

Překlady:

Jonathan Swift: Guliverovy cesty: Praha: Státní nakladatelství, 1946.
Herman Melville: Bílá velryba. Praha: Školní nakladatelství pro Čechy a Moravu, 1941; Státní nakladatelství, 1945; Státní nakladatelství, 1949.
Lev Nikolajevič Tolstoj: Kavkazský zajatec. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, 1950.
Isidor Vladimirovič Štok: Gastěllo. Praha: Československé divadelní a literární jednatelství, 1953.

Prameny:

„Arnošt Ondrůj“. Databáze českého uměleckého překladu [online] [cit. 10. 10. 2017]. Dostupné z:
<https://www.databaze-prekladu.cz/prekladatel/_000001994>
[red.] 1965 Spisovatel Arnošt Ondrůj. Krumvířský zpravodaj, č. 4, nestr.
OŠMERA, Josef 1971-1972: Sedmdesátník Arnošt Ondrůj. Od hradské cesty, s. 192–193.
PŘÍLESKÁ, Hana 1981: K nedožitým osmdesátinám Arnošta Ondrůje. Jižní Morava 17, s. 327–328.
VLACH, Jaroslav 1961: Spisovatel Arnošt Ondrůj. Od hradské cesty, s. 69.

Obsah galerie:

1 Titulní list Ondrůjovy práce Židlochovice v letech zápasů a budování. 1948. Reprofoto E. Kordiovský.
2 Obálka knihy Krumvíř. Minulost a současnost jihomoravské vesnice. 1973. Reprofoto E. Kordiovský.

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290