Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Ignát Wurm

(*12. 7. 1825 Klobouky – †4. 10. 1911 Olomouc)

Druhý syn Antonína Wurma ovlivněn kanovníkem a klobouckým farářem Janem Vrbou a jeho kaplanem Sylvou Taroucou se stal knězem (vysvěcen v r. 1850). Jeho národní uvědomění již v době studií ovlivnil František Sušil. Za svého života se stal propagátorem cyrilometodějské myšlenky a zakladatelem Matice velehradské. Stal se zemským poslancem (1861–1890) a zasedal i v Říšské radě (1873–1891). V obou těchto sněmech propagoval zrovnoprávnění českého jazyka s němčinou ve školách, na úřadech i v zemském sněmu.

Po svém přesídlení do Olomouce, kde byl jmenován r. 1866 vikářem olomoucké katedrály a sekretářem kapituly, se stal zakladatelem Slovanského gymnázia v Olomouci (1867), spoluzakladatelem prvního muzea na Moravě v Olomouci a předsedou Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci (1883) i Časopisu vlasteneckého muzejního spolku v Olomouci, jehož byl dlouhá léta redaktorem. Organizačně se podílel na účasti Moravanů na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze roku 1895. Byl velkým propagátorem slovanské vzájemnosti.

Prameny:

MELZER, Miloš 2003: P. Ignát Wurm a olomoucká národopisná družina.  In: DRÁPALA, Daniel (ed.): Aktivity duchovních na poli vědy a kultury. Sborník příspěvků z vědecké konference k 100. výročí úmrtí Beneše Methoda Kuldy. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, s. 70–75.
MAREK, Pavel 2013: Moravská cyrilometodějská tradice a její transformace na přelomu 19. a 20. století. In: CORANIČ, Jaroslav-KOPRIVŇÁKOVÁ, Jana – ŠTURÁK, Peter (eds.): Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, s. 113–121.
VAŠEK, Adolf 1910: Počátky vlasteneckého musea v Olomouci. Časopis vlasteneckého muzejního spolku v Olomouci, č. 105, s. 16–28.
„Wurm, Ignát“. Wikipedie: Otevřená encyklopedie. [online] [cit. 10. 1. 2019]. Dostupné z: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Ign%C3%A1t_Wurm>.

Obsah galerie:

1 Portrét Ignáta Wurma s popisem na zadní straně kabinetní fotografie: Ignat Wurm duchovní spravce v ochranitelně v Brně, poslanec na sněmu Zemským. Bez data. MKl. Reprofoto J. Špaček.
2 Titulní list Časopisu vlasteneckého muzejního spolku v Olomouci, jehož redaktorem byl I. Wurm. Č. 106, roč. XXVII, č. 2. Reprofoto E. Kordiovský.

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290