Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

MUDr. Josef Waraus

(*1818? Beroun – 10. 8. 1883 Klobouky u Brna)

Josef Waraus, gymnaziální spolužák Karla Havlíčka Borovského, se narodil v Berouně, vystudoval medicínu na univerzitách v Praze a ve Vídni. V Kloboukách se zřejmě ocitl již před rokem 1850, neboť 1. 1. 1851 je v kloboucké matrice narozených zapsáno narození jeho syna Ludvíka Karla, kterého křtil děkan Jiří Vrba. Dobrodružná povaha zavedla Warause v roce 1859 s bratrem rakouského císaře princem Maxmiliánem nejprve do Itálie. V roce 1864 se jako lékař zúčastnil cesty Maxmiliána I. Habsburského do Mexika (Maxmilián se stal v letech 1864–1867 mexickým císařem, později byl svržen a popraven) a přes Spojené státy americké vrátil do Evropy. V Kloboukách byl okresním lékařem; za epidemie cholery po prusko-rakouské válce v roce 1866 působil v celém soudním okrese.

V Kloboukách se Waraus stýkal se tamní inteligencí (Jiřím Vrbou, Ferdinandem Císařem, místními učiteli i se skupinou scházející se v hostinci u Vystavělů) a také s T. G. Masarykem za jeho častých pobytů u rodičů v Kloboukách. Josef Waraus je ve vzpomínkách pamětníků označován jako „horlivý národovec“ a „ušlechtilý lékař“ (Jan Herben, Jakub Vrbas, Ferdinand Císař). Také T. G. Masaryk na něj vzpomněl: „Chtěl jsem napsat román o životě dědiny. Tamní doktor, zajímavý člověk, měl být hrdinou a osou románu, a kolem něho se měla rozvíjet kronika vsi. Ještě nedávno jsem našel několik listů z toho svého pokusu….“ (Košťálová 2015).

Prameny:

BOBKOVÁ, Danuše 2014: MUDr. Josef Waraus. Větrný mlýn, č. 2, s. 10.
HERBEN, Jan 2000: Do třetího a čtvrtého pokolení. Brumovice: Carpe diem, s. 328–334.
KOŠŤÁLOVÁ, Michaela 2015: Rodokmen a soukromí TGM. Praha: Petrklíč.

Obsah galerie:

1 Fotografie Josefa Warause. Bez data. MKl. Reprofoto D. Bobková.
2 Hrob MUDr. Josefa Warause u kostela sv. Vavřince. 2017. Foto J. Špaček.

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290