Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

PhDr. Emanuel Havelka

(* 8. 3. 1873 Libštát u Semil – † 3. 3. 1956 Brno)

Emanuel Havelka byl klobouckým učitelem v letech 1898–1919 nejprve na škole obecné a poté na zdejší měšťance. Pod vlivem svého ředitele Josefa Úlehly se z něj stal vynikající učitel, který se stýkal s častými hosty Vystavělova hostince, jako byli brumovický Jan Herben, diváčtí bratři Mrštíkové nebo malíř František Pečinka, i s osobnostmi zdejší evangelické církve Ferdinandem Císařem nebo rodinou faráře Odstrčila, s jehož dcerou Libuší se oženil. Záhy pod vlivem Úlehlovým začal publikovat v pedagogických časopisech nejen stati pedagogické, ale také historické, např. v roce 1910 vydal rozsáhlou práci Protestantské školství v Čechách a na Moravě.

V roce 1919 odešel do Hodonína, kde se stal ředitelem chlapecké měšťanské školy a poté okresním školním inspektorem v soudních okresech Kyjov a Hodonín. V letech 1926–1931 absolvoval jako mimořádný posluchač Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity a v říjnu 1931 získal doktorát filozofie.

Ve 20. a 30. letech 20. století publikoval řadu prací pedagogických, ale i literárních a historických. Působil velmi aktivně také ve spolkové činnosti. V Kloboukách se podílel na vzniku Sokola (r. 1900), v Hustopečích na založení české školy, byl předsedou výboru Masarykova muzea v Hodoníně, pěstoval styky se slovenskými osobnostmi v rámci česko-slovenské vzájemnosti.

V odborné literatuře je charakterizován jako literární historik, prozaik, básník, odborný spisovatel a publicista v oboru pedagogiky, dějin českého evangelického školství a regionální vlastivědy a okresní školní inspektor v Hodoníně. Jeho rozsáhlá pozůstalost je uložena v Masarykově muzeu v Hodoníně.

Bibliografie (výběr):

Volná škola. Zábřeh 1907.
Svobodná škola laická a mravní výchova nekonfesijní, Dílna lidskosti, Brno 1919.
Protestantské školství v Čechách a na Moravě, Praha 1910.
Josef Úlehla: život a dílo. Zábřeh 1912.
Rakouské školství za konkordátu, Pedagogické rozhledy 1914.
Ze života konkordátního učitele, Praha 1921.
Hus autorem základního katechismu husitského, Brno 1932.
Památce superintendenta Dr Ferdinanda Císaře, Praha 1932.
O pedagogických a školských reformách Josefa Úlehly, Dědictví Komenského 1932.
Husitské katechismy, Praha 1938.
Světlo na horách, Praha 1939.
Za slunce i dešťů, Vyškov 1941.
Sešly se Helenky Pohádky máje, Vyškov 1944.
I princezny mají děti: o Vilémovi Mrštíkovi a jeho Pohádce máje, Praha 1947.
S T. G. Masarykem: rozmluvy o náboženství, filosofii a školství, I. část, Hodonín 1993.

Prameny:

BOBKOVÁ, Danuše 2013: Emanuel Havelka. Větrný mlýn č. 1, s. 6.
HORÁK, Jan 2001: Emanuel Havelka. Malovaný kraj, č. 1, s. 19.
„Emanuel Havelka“. Databazeknih.cz. [online] [cit. 25. 5. 2017]. Dostupné z:
< https://www.databazeknih.cz/zivotopis/emanuel-havelka-79523>.
HYNEK, Miloš 1996: K publikaci PhDr. Emanuela Havelky S T. G. Masarykem.
Jižní Morava, 32, s. 346–347.
PÁČ, Antonín 1956: Dr Emanuel Havelka. Stručný nástin jeho života a díla. Vlastivědný věstník moravský, XI/4, s. 184–187.
PÁČ, Antonín 1996: Dr. Emanuel Havelka. Větrný mlýn, č. 1, s. 9–10.
ŠIMEČEK, Jiří 1994: Pedagog a spisovatel Emanuel Havelka. Jižní Morava roč. 30, s. 289–292.

Obsah galerie:

1 Portrét Emanuela Havelky v klobouckém muzeu. Popis na zadní straně: Em. Havelka, def. odborný učitel měst. školy, nyní školní inspektor okresu kyjovského a ředitel chlap. měšťanské školy v Hodoníně. Bez data. MKl. Reprofoto E. Kordiovský.
2-3 Secesně upravený náhrobek Emanuela Havelky a jeho ženy Libuše na klobouckém hřbitově. 2017. Foto J. Špaček.

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290