Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Pacák František

(*17. 11. 1901 Dvůr Králové – †11. 6. 1942 Brno)

V letech 1912–1921 absolvoval ve svém rodišti ve Dvoře Králové reálné gymnasium a rok poté jednoroční abiturientský učitelský kurs v Hradci Králové. Na obecnou školu v Kloboukách nastoupil 1. 9. 1922 a po složení odborných zkoušek od 1. 9. 1929 učil na zdejší měšťance. Od mládí byl členem Sokola, kde prošel řadou funkcí včetně činnosti herecké, předsedou Červeného kříže a tajemníkem okresní péče o mládež. Jeho láska ke psům jej přivedla k založení Kynologického spolku pro psy ovčácké v Brně. Na Kloboucko umístil i svůj literární pokus nazvaný Dobrodružství tří přátel, který zůstal v rukopise.

Po okupaci zbytku republiky se zapojil do odbojové práce. Tak jako jeho kolegové z kloboucké školy –Jaroslav Kux a Ludvík Wolf – byl zatčen přímo během vyučování 10. března 1942 brněnským gestapem a po krutých výsleších v Kounicových kolejích v Brně stanným soudem odsouzen k trestu smrti a téhož dne 11. června 1942 popraven.

Prameny:

BABÁČEK, Josef n. d. [2016]: Válka a odboj 1939–1945 v Kloboukách u Brna a okolí. Vzpomínka na hrdiny po 75 letech. Hustopeče: Halp Print, s. 25–26 ad.
HUTÁK, Josef 1960: Památce mrtvých hrdinů na Kloboucku, Ždánicku a Židlochovicku. Od hradské cesty, s. 8–9.
OŠMERA, Josef 1945: Mrtvým vlastencům. Klobouky u Brna: Učitelský sbor měšťanské školy a Sokol v Kloboukách u Brna.
OŠMERA, Josef, 1998. Mrtvým vlastencům. In KORDIOVSKÝ, Emil (ed.): Klobouky u Brna. Město, dějiny, krajina a lidé. Mikulov: Státní okresní archiv; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, s. 277-279.
VAŠEK, František 1998: Odbojové organizace v Kloboukách v letech 1939–1942. In: KORDIOVSKÝ, Emil (ed.): Klobouky u Brna. Město, dějiny, krajina a lidé. Mikulov: Státní okresní archiv; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, s. 257–268.
VAŠEK, František – ČERNÝ, Vladimír – BŘEČKA, Jan 2015: Místa zkropená krví. Kounicovy studentské koleje v Brně v letech nacistické okupace 1940–1945. Brno: Moravské zemské muzeum, s. 404.

Obsah galerie:

1 Portrét Františka Pacáka. MKl. Reprofoto J. Špaček.
2 Pamětní deska obětem nacismu umístěná v kloboucké Sokolovně a odhalená 16. 12. 1945, dnes v budově zámku. 2019. Foto J. Špaček.
3 Pomník klobouckých obětí 2. světové války na klobouckém hřbitově. 2011. Foto E. Kordiovský

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290