Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

František Pečinka

(*27. 12. 1869 Nový Bydžov – † 14. 5. 1917 Brno)

Malíř a básník Pečinka žil na počátku 20. století v Kloboukách, kde se stýkal se skupinou místní bohémy, scházející se ve Vystavělově hostinci. S dcerou majitele hostince Josefa Vystavěla Růženou se oženil. V místě se setkávali např. bratři Mrštíkové, zakladatel klobouckého muzea a soudce okresního soudu Antonín Kodýtek, ředitel školy Josef Úlehla, učitelé Emanuel Havelka, Hynek Bím aj. Zřejmě na popud Antonína Kodýtka zhotovil Pečinka plakát s typickými větřáky pro klobouckou krajinskou výstavu, konanou 20.–27. září 1903; z národopisných exponátů výstavy vzniklo i kloboucké muzeum.

Pečinka studoval na pražské Akademii výtvarných umění u profesora Julia Mařáka a ve Vídni u profesora Lichtenfelse krajinomalbu, která byla pro Pečinku charakteristická. Řada jeho obrazů vznikla právě v Kloboukách. Kromě malování se Pečinka věnoval skládání básní. Jako básník se přihlásil ke generaci devadesátých let 19. století lyrickými verši.

V roce 1906 se Pečinkova rodina odstěhovala do Luhačovic, kde autor působil až do odchodu do Brna. V roce 1917 v Brně zemřel.

Tvorba:

Básnické sbírky:
Sešit veršů. Nový Bydžov, 1894
Dojmy z Paky (1894–1895). Praha, 1897.
Vlčí mák. Sbírka vyšla posmrtně až v roce 1917.

Obrazy z Kloboucka:

Bývalá chalupa u větřáků. 1903.
Plakát Jihomoravské výstavy v Kloboukách. 1903.
Partie z Klobouk. 1905.
Třešně, Klobouky u Brna, Podzimní studie. Bez data.
Kloboucké větřáky. Bez data. (Více obrazů zachycující většinou dva větřáky i s chalupou mlynáře).

Prameny:

TOMAN, Prokop 1993: Nový slovník československých výtvarných umělců, Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, s. 255.

Obsah galerie:

1 Portrét F. Pečinky z náhrobní desky. 2019. Foto E. Kordiovský.
2 Náhrobek Františka Pečinky na brněnském hřbitově (skupina 4, řada 2, č. hrobu 209). 2019. Foto E. Kordiovský.
3 Plakát kloboucké výstavy s motivem zdejších větřáků zhotovený Františkem Pečinkou. 1903. MKl. Reprofoto E. Kordiovský.

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290