Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Josef Totušek

(* 22. 10. 1808 Pavlovice u Jimramova – † 31. 3. 1877 Klobouky)

Evangelický kněz Josef Totušek přišel do Klobouk jako zralý kněz v roce 1840. Často se musel zastávat svých farníků, neboť v tzv. rané toleranční době neměli příslušníci, ba dokonce ani pastoři rovnoprávné postavení a nezřídka museli svoje postoje a činy hájit. Když v roce 1866 pobývali v Kloboukách Prusové a vypukla morová epidemie, Josef Totušek navštěvoval nemocné a umírající vojáky a poskytoval jim duchovní útěchu a poslední rozloučení. Byl rovněž iniciátorem sbírky na postavení věže (1861) a pořízení prvních zvonů, což byl jeden z kroků směřujících ke zrovnoprávnění obou církví. Značnou zásluhu měl Josef Totušek o vznik evangelické školy v Kloboukách a poté v Morkůvkách. Snad i jeho zásluhou se v Kloboukách ocitl vynikající učitel Pavel Rohan, jehož pedagogické schopnosti byly oceněny mimo jiné jmenováním prvním ředitelem konfesijní měšťanské kloboucké školy v roce 1876.

Jan Herben napsal, že „Totušek byl v mnohém ohledu vynikajícím mužem. Byl přístupné a mírné povahy a na faru přicházeli lidé s důvěrou jako domů…“.

Josef Totušek působil v Kloboukách po 36 let a je pohřben na tamním hřbitově.

Prameny:

BEDNÁŘ, František 1915: Dějiny evang. reform. sboru v Kloboukách u Brna. Hodonín: Nákladem vlastním, s. 72 ad.
MELMUKOVÁ, Eva 1998: Cestou české reformace na Kloboucku (z dějin evangelického sboru v Kloboukách). In: KORDIOVSKÝ, Emil (ed.): Klobouky u Brna. Město, dějiny, krajina a lidé. Mikulov: Státní okresní archiv; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, s. 147–159.
TOTUŠEK, Vilém: Z rodinné kroniky. In: KORDIOVSKÝ, Emil (ed.): Klobouky u Brna. Město, dějiny, krajina a lidé. Mikulov: Státní okresní archiv; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, s. 242–249.

Obsah galerie:

1 Portrét Josefa Totuška. Bez data. Archiv D. Bobkové.
2 Josef Totušek jako pastor klobouckého evangelického sboru. Bez data. Archiv D. Bobkové.
3 Pamětní deska na hrobu Josefa Totuška na klobouckém hřbitově. 2019. Foto J. Špaček.

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290