Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Wolf Ludvík

(*31. 3. 1909 Zaječí – †11. 6. 1942 Brno)

Rodák ze Zaječí, obce situované mezi Břeclaví a Hustopečemi, prožil dětství v Šakvicích. Po studiu na hustopečské reálce složil v Kroměříži roku 1929 zkoušku učitelské způsobilosti. Téhož roku nastoupil vojenskou základní službu, kterou ukončil v r. 1931 jako četař aspirant a dodatečně byl povýšen na podporučíka. Na místo učitele národní školy v Kloboukách nastoupil 1. dubna 1931, od 1. 9. 1935 pak přešel na školu měšťanskou, na níž vyučoval českému jazyku a tělocviku. Byl aktivním cvičitelem Sokola a několik let také náčelníkem místní jednoty i náčelníkem okresním a místonáčelníkem župním.

Jako člen Obrany národa a okrskový velitel odbojové skupiny Jindra byl zatčen gestapem – stejně jako jeho kolegové – přímo ve vyučování 10. 3. 1942. Byl uvězněn v Kounicových kolejích v Brně, odsouzen k smrti stanným soudem a 11. června 1942 popraven na nádvoří kolejí.

Prameny:

BABÁČEK, Josef n. d. [2016]: Válka a odboj 1939–1945 v Kloboukách u Brna a okolí. Vzpomínka na hrdiny po 75 letech. Hustopeče: Halp Print, s. 22–24 ad.
HUTÁK, Josef 1960: Památce mrtvých hrdinů na Kloboucku, Ždánicku a Židlochovicku. Od hradské cesty, s. 8–9.
OŠMERA, Josef 1945: Mrtvým vlastencům. Klobouky u Brna: Učitelský sbor měšťanské školy a Sokol v Kloboukách u Brna.
OŠMERA, Josef, 1998. Mrtvým vlastencům. In KORDIOVSKÝ, Emil (ed.): Klobouky u Brna. Město, dějiny, krajina a lidé. Mikulov: Státní okresní archiv; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, s. 277-279.
VAŠEK, František 1998: Odbojové organizace v Kloboukách v letech 1939–1942. In: KORDIOVSKÝ, Emil (ed.): Klobouky u Brna. Město, dějiny, krajina a lidé. Mikulov: Státní okresní archiv; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, s. 257–268.
VAŠEK, František – ČERNÝ, Vladimír – BŘEČKA, Jan 2015: Místa zkropená krví. Kounicovy studentské koleje v Brně v letech nacistické okupace 1940–1945. Brno: Moravské zemské muzeum, s. 404.

Obsah galerie:

1 Portrét Ludvíka Wolfa. MKl. Reprofoto J. Špaček.
2 Prohlášení okresního soudu v Kloboukách Ludvíka Wolfa za mrtva. SOkA Břeclav se sídlem v Mikulově, NAD 6 – ONV Hustopeče, kar. 149.
3 Přihláška válečných škod Blahoslavy Wolfové. 1945. SOkA Břeclav se sídlem v Mikulově, NAD 6 – ONV Hustopeče, kar. 149.
4 Pamětní deska obětem nacismu umístěná v budově MěÚ Klobouky. 2019. Foto J. Špaček.
5 Pomník klobouckých obětí 2. světové války na klobouckém hřbitově. 2011. Foto E. Kordiovský.

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290