Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Pavel Rohan

(*28. 2. 1828 Krabčice na Podřipsku – † 20. 7. 1898 Vsetín)

Pavel Rohan působil v Kloboukách od roku 1852 na evangelické jednotřídní škole. Vzhledem k výborné pedagogické práci byl nakonec vybrán za prvního ředitele nové kloboucké měšťanky, která zde byla otevřena v roce 1876. Vedle vlastního vyučování se věnoval rozšíření školní knihovny a zhotovování učebních pomůcek. Za přístroj telurium, jímž žáci pomocí modelu sledují pohyb Země a Měsíce vůči Slunci, který Rohan vystavil na pražské jubilejní výstavě v roce 1891, obdržel dokonce stříbrnou medaili. I jeho pedagogická práce byla oceňována a na setkáních učitelů často přednášel o své práci. Zemská školní rada v Brně mu roku 1889 vyslovila za dosažené úspěchy ve vyučování pochvalné uznání. V roce 1890 byl Rohan penzionován a zemřel u své dcery ve Vsetíně, kde byl i pochován.

Podle tehdejších poměrů každý učitel působil i v kostele. Pro slavnostní svěcení nové věže 15. 9. 1861 zkomponoval Rohan píseň Blahý, kdo dle povolání slouží Bohu. Pro stejnou příležitost složil a se školní mládeží přednesl také trojhlasou kantátu. Název kantáty ani notový záznam žádného z děl se nedochoval.

Prameny:

BOBKOVÁ, Dana 1997: „Historie klobouckého školství a naší školy“. Základní škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace. Oficiální web školy [online] [cit. 10. 1. 2019]. Dostupné z: <http://www.zsklobouky.cz/>.
„Evangelický kostel Klobouky u Brna.“ Místa reformace. [online] [cit. 18. 8. 2020]. Dostupné z:
<http://www.mistareformace.cz/cs/m/evangelicky-kostel-klobouky-u-brna>.
HÁJEK, Viktor 2000: „Historie klobouckého školství od počátků po rok 1910.“ [online] [cit. 10. 1. 2019]. Dostupné z:
<http://gymklob.sweb.cz/historie1.html>.

Obsah galerie:

1 Pavel Rohan (vlevo) se skupinou dětí kloboucké školy. 1885. Archiv D. Bobkové.

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290