Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Josef Ošmera

(*10. 3. 1899 Loukovice – † 20. prosince 1977 Brno)

Josef Ošmera se narodil v Loukovicích (okr. Třebíč). V letech 1914–1918 vystudoval učitelský ústav a prošel několik škol, než v roce 1922 získal místo na měšťanské škole v Kloboukách. Po skončení války roku 1945 se s rodinou přestěhoval do Brna, kde se stal okresním a krajským knihovnickým inspektorem a lektorem knihovnických kurzů. Od roku 1950 opět učil na brněnských školách. 1959 odešel do starobního důchodu a následujícího roku 1960 se vrátil do Klobouk.

Od roku 1936 byl Josef Ošmera členem Moravského kola spisovatelů. Ve své literární práci se vedle edice učebnic o řadě českých spisovatelů a básníků věnoval především vlastní básnické tvorbě. Byl spoluzakladatelem literární revue Fujara, z níž se stala po několika číslech revue Tvar, s Josefem Sekerou redigoval břeclavský literární měsíčník Stan. Mimo básní psal hojně recenze, vlastivědné články, drobné prózy do dětských časopisů a spolupracoval s rozhlasem (např. pásmo Krajem Mrštíkovy Maryši a Herbenova pokolení). V Kloboukách je nejznámější jeho sbírka Pověsti z kraje Mrštíků a Herbenova nebo útlá brožura Mrtvým vlastencům, věnovaná obětem nacistického teroru a jeho učitelským kolegům Wolfovi, Pacákovi a Kuxovi z roku 1945. Svoji pozornost věnoval i Masarykovým pobytům v Kloboukách.

Po návratu do Klobouk začal Ošmera v letech 1961–1976 pracovat jako kronikář města a pečoval o rozvoj klobouckého vlastivědného muzea.

Bibliografie:

Den a noc. Vyškov 1928.
Pod jilmem. Břeclav 1931.
Pět sonetů. Vyškov 1933.
O toulavém Tondovi. Příběhy. 1934.
Chvíle. Olomouc 1935.
T. G. Masaryk v Kloboukách u Brna. Břeclav 1936.
Kapka rosy. Brno 1938.
Pověsti z kraje Mrštíků a Herbenova. Klobouky u Brna 1940.
Mrtvým vlastencům. Klobouky 1945.
Režnou nití. Brno 1947.
Na splavu času. Břeclav 1975.

Prameny:

BOBKOVÁ, Danuše: Josef Ošmera, bez data, rkp.
PAVLÍK, Josef 1978: Už jen píseň zbývá. (K úmrtí pedagoga J. Ošmery). Učitelské noviny č. 3, s. 6.
PAVLÍK, Josef 2009: Josef Ošmera a jeho výbor ze sbírky Na splavu času. Malovaný kraj, roč. 45, č. 1, s. 15.
PAVLÍK, Josef 1994: Rukopisná sbírka Josefa Ošmery Na splavu času. Naším krajem: vlastivědné čtení o jihozápadní Moravě, č. 6, s. 70.
[red.] 1978: Josef Ošmera zemřel. Jižní Morava, roč. 14, s. 271.
RICHTER, Václav 1969: Nad dílem Josefa Ošmery. Jižní Morava, č. 5, s. 167–169.
RICHTER, Václav 1998: Na splavu času Josefa Ošmery. In: KORDIOVSKÝ, Emil (ed.): Klobouky u Brna. Město, dějiny, krajina a lidé. Mikulov: Státní okresní archiv; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, s. 287–290.
VLACH, Jaroslav 1964: Známe svoje významné krajany? Josef Ošmera. Jiskra 6. 3., s. 3.
VLACH, Jaroslav 1969: Sedmdesátiny básníka Josefa Ošmery. Jiskra 21. 3., s. 6.

Obsah galerie:

1 Josef Ošmera
2 Pod Jilmem, obálka. 1931.
3 Pod jilmem. Obsah sbírky a tiráž s podpisem autora. 1931.
4 Tiráž knihy Pověsti z kraje Mrštíků a Herbenova. 1940.
5 Titulní list sbírky Režnou nití. 1947.
6 Ošmerova báseň Větrný mlýn s kresbou neznámého autora. B. d.
7 Podpis Josefa Ošmery.

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290