Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Jakub Vrbas

(* 14. 8. 1858 Klobouky – † 25. 6. 1952 Ždánice)

Jakub Vrbas se narodil v kloboucké selské rodině. Vystudoval německé reálné gymnázium v Hustopečích a poté učitelský ústav v Brně. Mezi jeho učitele patřil Leoš Janáček. Zde také pramenil jeho poučený zájem o lidovou hudbu.

Povoláním učitel, zaměřením historik, vlastivědný pracovník, národopisný sběratel, organizátor kulturního dění, zakladatel muzea ve Ždánicích, dobrý muzikant, zanícený vinař, včelař a sadař. To vše v jedné osobě evokuje představu vymírající generace venkovských kantorů, tak jak je popisuje obrozenecká literatura.

První učitelská léta strávil Vrbas v Podivíně (1877–1880), poté byl přeložen na školu do Ždánic, které se staly jeho celoživotním působištěm. V Podivíně se začal věnovat shromažďování záznamů lidových písní pro sbírku Františka Bartoše Moravské národní písně v nově nasbírané (1899-1901). Ve sběratelských aktivitách pak pokračoval i na Ždánsku a kromě písní (z nichž Bartoš použil 140 záznamů) vyhledával v terénu doklady dětského folklóru. Výsledkem jeho sběrů a záchrany písemných a hmotných dokladů vztahujících se k regionální historii a k lidové kultuře bylo v roce 1940 založení ždánického muzea, jež dodnes nese jeho jméno.

Svá historická studia publikoval v řadě knih a článků uveřejňovaných samostatně i v řadě časopisů. Dlouho nemohla vyjít jeho poslední vzpomínková práce věnovaná rodným Kloboukám. Až v roce 1999 péčí Městského úřadu byla vydána tiskem pod názvem Pohledy do minulosti Klobouk.

Jakub Vrbas zemřel ve Ždánicích 25. června 1952 a je zde také pochován.

Bibliografie:

Dějiny městečka Ždánic. Ždánice na Moravě: nákladem vlastním, 1898.
Klobouky u Brna r. 1848. Časopis pro dějiny venkova, roč. 16, 1929, s. 297–307.
Ždánsko. Zeměpisný a dějepisný popis. Ždánice na Moravě: nákladem vlastním, 1930.
Toufaři na Ždánsku a ždánská keramika. Katalog jubilejní hospodářské výstavy, Ždánice 1936.
Pohledy do minulosti Klobouk. Dvořáková, Hana – Kordiovský, Emil (eds.). Mikulov: Státní okresní archiv Břeclav; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost.

Prameny:

VRBAS, Jakub 1999: Pohledy do minulosti Klobouk. DVOŘÁKOVÁ, Hana – KORDIOVSKÝ, Emil (eds.). Mikulov: Státní archiv Břeclav; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost.
„Vrbas, Jakub“ Internetová encyklopedie dějin Brna [online] [cit. 5. 2. 2019]. Dostupné z:
<http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=9141>
„Vrbasovo muzeum“. Mikroregion Ostrožsko-Veselsko. [online] [cit. 5. 2. 2019]. Dostupné z: <http://www.ostrozsko.cz/cil/1455/detail>.

Obsah galerie:

1 Portrét Jakuba Vrbase s vlastnoručním podpisem. MKl. Reprofoto J. Špaček.
2 Hrob Jakuba Vrbase na ždánickém hřbitovu. Muzeum Jakuba Vrbase ve Ždánicích.
3 Vrbasova busta v Muzeu Jakuba Vrbase ve Ždánicích. 1998. Foto H. Dvořáková.
4 Rodný dům Jakuba Vrbase v Kloboukách. MKl. Reprofoto J. Špaček.
5 Ždánsko. Zeměpisný a dějepisný popis. 1930. Reprofoto E. Kordiovský.
6 Pohledy do minulosti Klobouk. 1999. Reprofoto E. Kordiovský.

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290