Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Klobouky u Brna – doba železná

O osídlení klobouckého katastru v době halštatské se zmiňuje Jiří Pavelčík (Dostál 1969: 10, 81) na základě terénních indicií v trati Zumperky. Ojedinělé nálezy tyto předpoklady dokládají, a je možné, že i Hradisko bylo v době halštatské opevněno valy a příkopy.

Prameny a literatura:

DOSTÁL, Bořivoj 1969: Klobouky v pravěku. In: DOSTÁL, Bořivoj a kol.: Klobouky u Brna. Minulost a současnost. Mikulov: Okresní archiv, s. 8–11.
KLANICOVÁ, Evženie 1998: Archeologická sbírka muzea v Kloboukách. In: Kordiovský, Emil (ed.): Klobouky u Brna. Město, dějiny, krajina a lidé. Mikulov: Státní okresní archiv; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, s. 41–55.

Obsah galerie:

1 Typická halštatská mísa. Ze sbírek Regionálního muzea v Mikulově. Foto Josef
Špaček

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290