Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Kloboučtí občané ve Velké válce 1914–1918

Velká válka, později známá jako první světová válka, vypukla 28. července 1914, kdy Rakousko vyhlásilo válku Srbsku. Za záminku k jejímu rozpoutání posloužil atentát na následníka trůnu Františka Ferdinanda. Podle obecní kroniky „…V Kloboukách nebylo téměř ani jednoho domu, kde by nemusel jít někdo k vojsku. Z některého domu byli až 4 muži povoláni […]. Všude panuje velké vzrušení, smutek a pláč. Mnoho domů zůstalo bez hospodáře […]. Pole jsou nezorané, brambory, řepa atd. v poli a žena utrápená vzlyká – již ani plakat nemůže – a leká se strašné budoucnosti. “

Mnoho z klobouckých mužů zaplatilo svým životem, o mnohých dodnes nevíme, jak a kde zahynuli.

O těžkém válečném životě v zázemí vypovídá početná sbírka 102 plakátů, uložená v muzejních sbírkách v Kloboukách. Zachycuje nejen odvody mužů do války, ale svědčí i o bídě a utrpení lidí v zázemí.

Padlým a nezvěstným klobouckým mužům byl po válce, 25. června 1922, odhalen před budovou měšťanské školy pomník s jejich jmény. Celkem se z válečných bojišť Velké války nevrátilo 61 klobouckých mužů.

Prameny:

KORDIOVSKÝ, Emil 1998: Kloboučtí občané v první světové válce. In: KORDIOVSKÝ, Emil (ed.): Klobouky u Brna. Město, dějiny, krajina a lidé. Mikulov: Státní okresní archiv; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, s.113–122.
Obecní kronika Klobouky u Brna. 1914.
TRAPL, Miloš 1969: Klobouky v letech 1848–1918. In: DOSTÁL, Bořivoj a kol.: Klobouky u Brna. Minulost a současnost. Mikulov: Okresní archiv, s. 48.

Obsah galerie:

1–10 Válečné vyhlášky a plakáty ve sbírkách klobouckého muzea:
1 Vyhláška o mobilizaci 38letých mužů a mladších. 31. 7. 1914.
2 Vyhláška o stíhání za velezradu pro šíření ruského provolání k rakouským občanům. 11. 11. 1914.
3 Vyhláška o odsouzení k trestu smrti kyjovských občanů za vlastizradu. 17. 9. 1915.
4 Vyhlášení války Itálii. 23. 5. 1915.
5 Sbírka vlny a kaučuku. 1915.
6 Výzva k majitelům obilí. 1. 7. 1915.
7 Vyhláška o prodeji chleba a mouky pouze na úřední lístek. 2. 1. 1916.
8 Sbírejte náhradu suché píce. Bez data (1917?).
9 Pýřavka je dobrou pícninou. Bez data (1917?).
10 Naše armáda potřebuje kovy! Bez data (1917?).
11 Výstavba pomníku padlým klobouckým občanům ve Velké válce. 1922. MKl. Reprofoto E. Kordiovský.
12 Pomník padlým občanům ve Velké válce před starou klobouckou školou. 2019. Foto J. Špaček.
13 Rakousko-uherský voják v roce 1914. Archiv M. Svobody.
14 Rakousko-uherský voják v roce 1916. Archiv M. Svobody.
15 Voják pluku tyrolských myslivců. Bez data. SOkA Břeclav se sídlem v Mikulově, Sbírka negativů.
16 Úderný oddíl rakouské armády na italské frontě. Bez data. SOkA Břeclav se sídlem v Mikulově, Sbírka negativů.
17 Rakouský pěšák na ruské frontě. Bez data. SOkA Břeclav se sídlem v Mikulově, Sbírka negativů.

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290