Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Michal Srubjan

(*2. 10. 1870 Krumvíř – †14. 12. 1908 Praha)

Michal Srubjan, vlastním jménem Martin Prigl (Prügl), se narodil na krumvířském statku Rovinky v rodině šafáře. Měl se stát původně knězem, ale odmítl studovat teologii, a se svou rodinou se rozešel. Usadil se v Praze a pokoušel se živit jako žurnalista a literární referent. Z jeho tvorby se dochovala pouze jediná práce, která vyšla v roce 1899 pod názvem Obrázky ze Slovácka. Podle B. B. Buchlovana v ní vystihl rázovitý a barvitý život dědiny a stvořil práci blízkou mrštíkovskému Roku na vsi. V knize povídek, zachycujících v nářečí zdejších obyvatel události ve vsi, je roztroušena celá řada lidových písní, které jsou zdokumentovány i ve sbírkách Sušilových. Srubjan zemřel v chudobě a bídě ve pražské Všeobecné nemocnici.

Bibliografie:

SRUBJAN, Michal 1899: Obrázky ze Slovácka. Praha: Edice Matice zábavy a vědění, roč. XXIX, č. 4.

Prameny:

BUCHLOVAN, Bedřich Beneš 1949: Písně v obrázcích ze Slovácka od M. Srubjana. Malovaný kraj, roč. IV, s. 54–55.
„Michal Srubjan.“ Spolek pro muzeum, oficiální web [Krumvíř] [online] [cit. 18. 8. 2020]. Dostupné z:
<https://spolek.webnode.cz/news/michal-srubjan/>.

Obsah galerie:

1 Pamětní deska M. Srubjanovi, odhalená 3. října 1970 na budově staré školy v Krumvíři. 2020. Foto J. Špaček.

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290