Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Boleradice – doba protohistorická

V poli pod hradem byla nalezena římská mince – aureus císaře Nera (37 – 54 – 68 n. l.). V těchto místech došlo také k nálezu laténského hrobu, vybaveného mečem.

Prameny a literatura
Nálezové zprávy uložené v archivu Archeologického ústavu AV ČR Brno: 801/46
ČERVINKA I. L. 1902: Morava za pravěku. Brno, s. 290.

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290