Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Boleradice – Slované

Na návrší v trati „Randle“ nedaleko kapličky docházelo od 30. let 20. století k narušování kostrových hrobů, část jich rovněž zmizela při těžbě písku. V roce 1941 získal Dr. J. Dezort z kostrového hrobu nádobu zdobenou vlnicemi mezi vodorovnými rýhami a následně prozkoumal archeolog Josef Poulík 46 hrobů, které byly nepravidelně rozmístěné, což vytvářelo dojem prvotních mohylových násypů. Kostry ležely v poloze natažené na zádech, hlavou zhruba k západu. V šesti hrobech bylo zjištěno dřevěné obložení, pět jedinců bylo pohřbeno v postranních výklencích vyhloubených do boku hrobové jámy. Výbavu jednotlivých hrobů tvořily především keramické nádoby zdobené vlnicemi i se značkami na dně tzv. blučinského typu a také obruče dřevěných vědérek. Z dalších nálezů lze uvést železný meč v pochvě, sekerky s ostny i širokým obloukovitým ostřím a nože. K hojně zastoupeným milodarům patřil šperk, např. bronzové a stříbrné náušnice, skleněné korálky, stříbrné i pozlacené gombíky s geometrizovaným ornamentem nebo štítkové prsteny. Pohanské zvyklosti při pohřbu dokládají zvířecí kosti a nálezy vaječných skořápek ve třech hrobech. Pohřebiště je datováno do průběhu 9. století, ale není vyloučen jeho přesah do 10. století.

Prameny a literatura
Nálezové zprávy uložené v archivu Archeologického ústavu AV ČR Brno: 877/45, 31/93
DOSTÁL B: 1966: Slovanská pohřebiště ze střední doby hradištní na Moravě. Praha, s. 111.
POULÍK J. 1948: Staroslovanská Morava. Praha, s. 148 – 160.
SKUTIL J. 1939. Pravěké nálezy na Kloboucku. Klobouky u Brna, s. 29.

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290