Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Boleradice – Středověk

Z Boleradic tvoří převahu nálezy z boleradického hradu, který se nachází na kopci jižně intravilánu v poloze „Paseky“. Hrad má obdélný tvar o rozměrech zhruba 100 x 70 metrů, obklopený až dvacet metrů širokým a tři metry hlubokým příkopem a částečně dochovaným vnějším valem. Na základě písemných i archeologických pramenů je osídlení hradu datováno od 13. do počátku 16. století (Unger 1988, 15).

Prameny a literatura
NEKUDA V. 1961: Zaniklé osady na Moravě v období feudalismu. Brno.
UNGER J. 1988: Archeologické památky na okrese Břeclav. Mikulov

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290