Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Brumovice – doba bronzová

Ve starší době bronzové se vyvíjela kultura únětická. Z katastru Brumovic evidujeme tři polohy s kostrovými hroby. V trati Kratiny byl při orbě porušen na jihovýchodním svahu směrem k Trkmance hrob, z něhož pocházejí dvě nádoby, které odevzdal do Moravského zemského muzea Antonín Jílek. Další hrob byl objeven v roce 1989 v cihelně Pod Úlehlama nad Haraským potokem. Tři kostrové hroby ve skrčené poloze byly poručeny v Tiefenbachově cihelně. Z jednoho pochází černý lesklý džbánek s uchem na lomu. V téže cihelně objevil Josef Zezulák zásobnice a zvířecí kosti, což může upomínat na dobové sídliště.
Ojedinělý nález bronzové dýky s výrazným žebrem uprostřed čepele a litou rukojetí se dvěma otvory pro nýty náleží středodunajské mohylové kultuře ze střední doby bronzové.
Nálezy keramiky pocházejí údajně z osmi žárových hrobů velatické fáze kultury středodunajských popelnicových polí, objevených vedle domu řídícího učitele Františka Tiefenbacha. Jedná se o střepy z amfor se stopami leštění, pásková ouška šálků vystupující nad okraj, misku se silnějšími mírně esovitě prohnutými stěnami nebo hliněné závaží jehlancovitého tvaru.

Prameny a literatura
Nálezové zprávy uložené v archivu Archeologického ústavu AV ČR Brno: 430/51, 690/52, 1088/55, 1089/1955, 832/71, 977/10

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290