Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Brumovice – doba kamenná

Nejstarší doklady osídlení pocházejí už ze starší doby kamenné – paleolitu. V trati „U akátů“ při kloboucké cestě poblíž kříže nalezeny bíle patinované pazourkové úštěpy. Zahrocený čepelovitý úštěp pochází z vinohradu v trati „Harmuty“. Učitel J. Zezulák získal pazourková škrabadla, rydla a další paleolitickou štípanou industrii v polní trati „Světlý“.
Broušená kamenná industrie mladší doby kamenné – neolitu pochází rovněž z trati „U akátů“ a byla objevena v roce 1935. Eneolitickou kamennou industrii objevil K. J. Bukovanský v okolí místní cihelny. Štíhlý sekeromlat s provrtem blíže ostří náleží kultuře se šňůrovou keramikou.

Prameny a literatura
Nálezové zprávy uložené v archivu Archeologického ústavu AV ČR Brno: 2082/46, 2359/46, 2586/46, 3033/46, 171/47, 2621/52, 1086/55, 1087/55.
PEŠKA J. 1988: Nově zjištěné pohřebiště kultury zvoncovitých pohárů u Brumovic (okr. Břeclav). Přehled výzkumů 1986, Brno.

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290