Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Brumovice – doba protohistorická

Severně od obce v trati Odměrák na pravém břehu Harasky byla v roce 1992 při hloubení plynovodu objevena laténská chata o rozměrech 220 x 120 (prozkoumaná délka) a hloubce 45 cm, při delší jihovýchodní stěně se nacházely dvě kůlové jamky. Z nálezů jmenujme keramické střepy z hrnců, situl, mís a pohárků, zvířecí kosti.
Neidentifikovatelný nález popelnice „džbánkovitého rázu popelnic dobřichovických“, byla prý vykopána v cihelně Pod Haraským.

Prameny a literatura
Nálezové zprávy uložené v archivu Archeologického ústavu AV ČR Brno: 1577/69, 798/92

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290