Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Brumovice – středověk

Na katastru Brumovic leží zaniklá středověká osada Divice. V letech 1234 – 1235 se mezi vladyckou šlechtou na Moravě uvádí Předbor z Divic a jeho synové Přibyslav, Zvěslav a Ojna. Jako pusté jsou Divice vedeny v zápisech od roku 1595 až 1669.
Divice jsou lokalizovány na svážném terénu v údolí, jímž protéká potok v trati „Úlehle u Divice“. Na svahu se nachází malá vyvýšenina o průměru 15 metrů, kde podle lidové tradice stával kostelík, uváděný v písemných pramenech ve 14. a 15. století. Na kopečku „Kostelík“ prováděl v roce 1985 sondážní průzkum archeolog Josef Unger. Podařilo se zachytit hrotitý příkop asi 2,5 metru hluboký na jedné straně zúžený s plochým dnem a kůlovými jamkami, kde asi stával most. Archeologickým výzkumem byla ověřena i pověst o kostelíku, neboť bylo zachyceno pozitivní zdivo a výplň základových žlabů. Šířka kostela činila pět a v mladší fázi sedm metrů, vně i uvnitř se nacházely hroby, ale ty nebyly zkoumány. Získaná keramika náleží převážně do 13. století.

Prameny a literatura
Nálezové zprávy uložené v archivu Archeologického ústavu AV ČR Brno: 4142/60, 798/92

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290