Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Čejč – doba kamenná

První doklady osídlení katastrálního území obce Čejč pocházejí až z pozdní doby kamenné, a to pouze v omezeném množství. I. L. Červinka zmiňuje, že z Nemravova sklepu na vrchním řádku získal džbánek, datovaný do kultury zvoncovitých pohárů.
Při dokumentaci rýhy pro plynovod v roce 1992 byl zaznamenán hrob téže kultury, který obsahoval mísu se čtyřmi otvory pod okrajem, nízký džbánek s páskovým uchem a hrnec s plastickým výčnělkem pod okrajem.

Prameny a literatura
Nálezové zprávy uložené v archivu Archeologického ústavu AV ČR Brno: 798/50, 1633/1953, 1191/92
ČERVINKA Inocenc Ladislav, 1933: Masarykův kraj v pravěku. In Masarykův kraj. Vlastivěda hodonínského okresu, díl III. kultura, kniha II. dějepis, část I. doba předhistorická.

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290