Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Čejč – doba protohistorická

Pravděpodobně v okolí nádraží se nacházelo laténské sídliště, objevené v roce 1896 K. J. Maškou. V Moravském zemském muzeu je uložená keramika (i. č. 70435 – 70440) – střepy z výdutě situly vyrobené na kruhu a tvrdě vypálené. Uvádí se, že podobná keramika je uložena i v muzeu ve Zlíně, ale není jisté, zda pochází ze stejné lokality.
Na osídlení v době římské ukazují tři nálezy. Při stavbě železnice v roce 1896 se našly střepy s otisky nehtů a zářezy. Dále na panském poli nad jezerem zřejmě existovalo sídliště z dané doby, odkud je dokumentována římsko – provinciální keramika, terra sigillata, bronzové jehlice, přesleny a kosti domácích zvířat. Údajně v těchto místech byl v roce 1927 nalezen denár císaře Commoda, datovaný do doby kolem roku 190 po Kr.

Prameny a literatura
Nálezové zprávy uložené v archivu Archeologického ústavu AV ČR Brno: 612/1946, 814/1946, 1635/1955, 1636/1955, 1794/79
ČERVINKA Inocenc Ladislav, 1933: Masarykův kraj v pravěku. In Masarykův kraj. Vlastivěda hodonínského okresu, díl III. kultura, kniha II. dějepis, část I. doba předhistorická.
ČERVINKA Inocenc Ladislav, 1946: Římské mince z nálezů na Moravě. ČVSMO 55, s. 142 – 181.

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290