Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Čejkovice – středověk

Po nálezu lidských kostí ve dvoře současného zámku došlo v roce 1978 k archeologickému výzkumu, který objevil dalších 27 hrobů. Většina pozůstatků neležela v původní poloze kvůli snižování terénu a autoři výzkumu interpretují nález jako hromadný hrob. Sondážní průzkum odkryl původní gotické zdivo o rozměrech zhruba 8 x 9 metrů včetně věže, jejíž první poschodí náleželo původní gotické pevnosti.
V soupisu majetku templářského řádu k roku 1248 je obec poprvé uváděna. V roce 1353 je zmínka o městečku, ale titul ztracen za husitských válek, zpět navrácen v r. 1481.

Prameny a literatura
BEDNAŘÍKOVÁ J., TRIBULA J., 1980: Bericht über die erste grabungssaison auf der gotischen feste in Čejkovice (Bez. Hodonín). Přehled výzkumů 1978, Brno, s. 51 – 52.

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290