Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Dolní Bojanovice – doba bronzová

Ze starší a střední doby bronzové evidentní doklady osídlení katastru zatím chybějí. Únětická pohřebiště však byla zkoumaná v okolních obcích Josefov, Prušánky, Čejč nebo Moravská Nová Ves. Mohylové pohřebiště se nacházelo v okolí vlakového nádraží v Mutěnicích a zajímavé jsou nálezy, jakoby ovlivněné vzdálenými Mykénami, datované do období kultury mohylové, pocházející z nedalekých Lužic. Jeden zde zkoumaný objekt, označený jako hrob bez kostry, obsahoval soupravu zlatých svitků a pásků, zdobený bronzový náramek, terčovité závěsky s trnem a spirálky.
V mladší době bronzové už území dnešní obce zřejmě pusté nebylo. Velká hliněná nádoba datovaná do velatické fáze kultury středodunajských popelnicových polí a sloužící jako zásobnice byla nalezena v roce 1966 v polní trati „Dolní Hrabínky“. V roce 1985 na „Vsisku“ prozkoumali archeologové pět sídlištních objektů kultury velatické, z toho jednu zásobnici na obilí, která byla hluboká skoro dva a půl metru. Ani jeden ze zjištěných objektů nesloužil zřejmě přímo k bydlení, spíše šlo o odpadní jámy, do nichž se dostaly keramické střepy, zvířecí kosti a mazanice. K objevu sídliště z mladší doby bronzové došlo asi 300 metrů východně od obce po obou březích Prušánky. V roce 1999 sledovali pracovníci archeologické expedice v Mikulčicích hloubení rýhy pro plynovod. V trati „Padělky u hodonínské cesty“ a „Nivky u starého rybníka“ se ve stěně výkopu jevilo narušení celkem deseti sídlištních objektů, z nichž devět se nacházelo na pravém břehu Prušánky.

Literatura
ONDRUŠ, V. 1995: Dolní Bojanovice v průběhu staletí. Zpravodaj Obecního úřadu Dolní Bojanovice, č. 4, str. 4.
ŠKOJEC, J. 2000 A: Archäologische Fundstätten und Funde im „Hinterland“ des Burgwalls von Mikulčice IV (Katastralgebiete Čejkovice, Dolní Dunajovice, Josefov, Nový Poddvorov, Petrov, Prušánky, Starý Poddvorov, Strážnice, Sudoměřice, Vnorovy). Studien zum Burgwall von Mikulčice. Band 4 / herausgegeben von Lumír Poláček. Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik Brno, Brno.
ŠÚTORA, P. 2001: Zemní práce spojené s ukládkou optických kabelů proťaly čtyři pravěká sídliště. Muzejní občasník Masarykova muzea v Hodoníně, str. 43 – 47

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290