Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Dolní Bojanovice – doba železná

Pozůstatky života v době železné – halštatské nebyly dosud na katastru Dolních Bojanovic zcela jednoznačně potvrzeny. Pouze na základě povrchových sběrů pracovníků mikulčické základny Archeologického ústavu AV ČR je snad možné připustit, že halštatské sídliště existovalo v polní trati „Nivky u starého rybníka“ podél břehů Prušánky. Ostatně toto místo našim předkům vyhovovalo, jak o tom svědčí nálezy z jiných historických epoch, třeba přímo z té následující, kdy se na našem území objevuje první neanonymní etnikum – historičtí Keltové.

Literatura
ONDRUŠ, V. 1995: Dolní Bojanovice v průběhu staletí. Zpravodaj Obecního úřadu Dolní Bojanovice, č. 4, str. 4.
ŠKOJEC, J. 2000 A: Archäologische Fundstätten und Funde im „Hinterland“ des Burgwalls von Mikulčice IV (Katastralgebiete Čejkovice, Dolní Dunajovice, Josefov, Nový Poddvorov, Petrov, Prušánky, Starý Poddvorov, Strážnice, Sudoměřice, Vnorovy). Studien zum Burgwall von Mikulčice. Band 4 / herausgegeben von Lumír Poláček. Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik Brno, Brno.

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290