Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Dolní Bojanovice – Slované

Hodonínsko bylo v průběhu 9. a na počátku 10. století poměrně hustě obydleno, neboť patřilo po celou dobu k jádru Velké Moravy. V závislosti na vertikálně stratifikované společnosti existovaly rozmanité sídlištní formy a tomu odpovídající pohřebiště. Na katastrálním území Dolních Bojanovic slavnou éru Velké Moravy připomíná jen nevelké množství střepů, které získali archeologové mikulčické základny díky systematické terénní prospekci v okolí centrálního hradiště. Lze předpokládat, že se v budoucnu objeví další průkaznější doklady osídlení.

Literatura
KAVÁNOVÁ, B. 1981: Slovanské pohřebiště ze střední doby hradištní v Mutěnicích (okr. Hodonín). Přehled výzkumů 1979, Archeologický ústav AV ČR Brno, str. 37.
KLANICA, Z. 1971: Sídliště z doby hradištní v Dolních Bojanovicích (okr. Hodonín). Přehled výzkumů 1969, Archeologický ústav AV ČR Brno, str. 24 – 25.
KLANICA, Z. 1973: Mladohradištní pohřebiště v Novém Poddvorově (okr. Hodonín). Přehled výzkumů 1972, Archeologický ústav AV ČR Brno, str. 64 – 65.
KLANICA, Z. 1977: První sezóna výzkumu sídliště v trati Zbrod u Mutěnic. Přehled výzkumů 1975, Archeologický ústav AV ČR Brno, str. 52 – 53.
KLANICA, Z. 1980: Třetí sezóna výzkumu pravěkého a slovanského sídliště v Mutěnicích. Přehled výzkumů 1977, Archeologický ústav AV ČR Brno, str. 71.
KLANICA, Z. 1993: Untersuchungen in Hodonín – Lužice im Jahre 1989. Přehled výzkumů Archeologický ústav AV ČR Brno, str. 59.
KLANICA, Z. 1989: Pohřebiště v Hodoníně – Lužicích. Předběžný tylopogický a sémantický rozbor nálezů. In: Jižní Morava, vlastivědný sborník, ročník 25, svazek 28, str. 145 – 162.
KLANICA, Z. 2008: Mutěnice – Zbrod. Zaniklé slovanské sídliště ze 7. – 10. století. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno sv. 36, Brno.
LUTOVSKÝ, M. 2001: Encyklopedie Slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Nakladatelství Libri, Praha.
MĚŘÍNSKÝ, Z. 1980: Slovanské osídlení 6. – 10. století na Dolní Dyji a Moravě. In Slované, str. 191 – 204.
ONDRUŠ, V. 1995: Dolní Bojanovice v průběhu staletí. Zpravodaj Obecního úřadu Dolní Bojanovice, č. 4, str. 4.
ŠKOJEC, J. 2000 A: Archäologische Fundstätten und Funde im „Hinterland“ des Burgwalls von Mikulčice IV (Katastralgebiete Čejkovice, Dolní Dunajovice, Josefov, Nový Poddvorov, Petrov, Prušánky, Starý Poddvorov, Strážnice, Sudoměřice, Vnorovy). Studien zum Burgwall von Mikulčice. Band 4 / herausgegeben von Lumír Poláček. Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik Brno, Brno.

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290