Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Dolní Bojanovice – středověk

Díky leteckému snímkování se podařilo na katastru obce Dolní Bojanovice objevit novou lokalitu. Jedná se snad o drobné opevněné šlechtické sídlo zbudované zhruba 2 km severovýchodně od centra obce. V blízkosti se nacházela zaniklá středověká vesnice Vsisko, která je uváděná v urbáři Hodonínského panství k roku 1691 jako již řadu let pustá. Na severní straně vymezeného areálu vesnice byly na letecké fotografii pozorovány porostové příznaky v podobě dvojice nepravidelných kruhů. I proto se archeolog Petr Dresler s Tomášem Tencerem rozhodli provést v dubnu roku 2013 magnetometrický průzkum na ploše téměř půl hektaru. Zjištěné výsledky jsou interpretovýny jako vnější a vnitřní příkop, který vymezuje nepravidelně lichoběžníkovou plochu o rozměrech 28 x 33 metrů. Je možné předpokládat, že šlo o drobné opevněné sídlo, které zřejmě souviselo s jižně se nacházející vesnicí Vsisko.
V nejbližším okolí dnešních Dolních Bojanovic jsou zmiňovány v archeologické i historické literatuře jak zaniklé středověké vsi, tak drobná šlechtická sídla. Drobná opevnění se měla nacházet např. v Lužicích, Kukvicích, které předcházely Josefovu nebo v Mutěnicích, nejbližší pak přímo uprostřed Dolních Bojanovic. Tato tvrz označovaná jako „Kopec“ mohla asi stát u kostela už před rokem 1412, ale dodnes není její lokalizace jednoznačně potvrzena. Popisované příkopem a valem opevněné sídlo u zaniklé středověké vesnice Vsisko zmiňoval farář V. Oharek v tom smyslu, že jeho pozůstatky byly v terénu viditelné ještě ve 2. polovině 19. století a označil je jako „Zámčisko“.

Literatura
DRESLER, P. – TENCER, T. 2016: Neznámé opevněné sídlo v Dolních Bojanovicích. Archaeologia historica 41/ 1, str. 23 – 31.
KOSTROUCH, F. 2011: Archeologický výzkum u kostela sv. Václava. Dolní Bojanovice – 24.07.2011. Zdroj: http://www.masaryk.info/masarykovo-muzeum-hodonin/159/
KOSTROUCH, F. 2011A: Dolní Bojanovi (okr. Hodonín). Josefská ulice. Pozdní středověk, novověk. Vesnice. Záchranný výzkum. Zprávy o výzkumech za rok 2010. Přehled výzkumů 52-2, Archeologický ústav AV ČR Brno, str. 144.
MĚŘÍNSKÝ, Z. 1977: Průzkum v místech zaniklé středověké osady Potvorovice (okres Hodonín). Přehled výzkumů 1975, Archeologický ústav AV ČR Brno, str. 70.
NEKUDA, V. 1961: Zaniklé osady na Moravě v období feudalismu. Brno.
NEKUDA, V. – UNGER, J. 1981: Hrádky a tvrze na Moravě. Brno.

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290