Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Mutěnice – doba bronzová

Starší dobu bronzovou reprezentuje kultura únětická. Při hloubení silážní jámy v prostoru JZD byl porušen kostrový hrob, který nebyl odborně zkoumán.
Při stavbě dráhy nedaleko nádraží byl porušen hrob datovaný do středodunajské mohylové kultury. Z hrobu pochází dvě nádoby – amfory s oušky. Do téhož období je datován hrob, objevený v roce 1934 při rigolování vinohradu v trati na Vyšicku. Z něho řídící učitel fr. Vaculovič zachránil džbánek, bronzovou dýku a dvě jehlice s plochou hlavicí a rýhovaným krčkem. Posledním nálezem je hrob na poli Josefa Kučeříka, objevený v roce 1939. Hrob o rozměrech 220 cm x 100 cm a hloubce 170 cm obsahoval množství keramiky, např. hrníčky, mísy s uchem, větší džbánky a zásobnice.
V mladší době bronzové se vyvíjela kultura středodunajských popelnicových polí. V trati Na dílci byl v r. 1933 porušen žárový hrob, který obsahoval okřínovou popelnici, osudí a šálek s ouškem. Podobný hrob byl rozkopán ve štěrkovně Na Vsisku.

Literatura
Nálezové zprávy uložené v archivu Archeologického ústavu AV ČR Brno: 1550/46, 314/56, 2711/60, 2713/60, 2714/60, 2715/60, 2719/60, 518/80,
Červinka I. L. 1933: Pravěk

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290