Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Mutěnice – doba kamenná

Nejstarší doklady osídlení Mutěnic spadají do starší doby kamenné, do mladší doby kamenné patří nálezy kamenné broušené i štípané industrie, které se nepodařilo lokalizovat. V roce 2008 objevil archeolog František Kostrouch novou lokalitu v poloze Hraničky, kde prozkoumal jeden sídlištní objekt dosud neobjeveného sídliště. Nález je dokladem osídlení katastru v mladší a pozdní době kamenné, datovaný na základě získaných střepů do období kultury s moravskou malovanou keramikou. Stejná kultura s moravskou malovanou keramikou je zastoupena v prostoru bohaté polokulturní lokality v poloze Zbrod.
V závěru pozdní doby kamenné se na katastru dnešních Mutěnic zřejmě usídlil lid kultury se zvoncovitými poháry. V trati Zbrod byly prozkoumány sídlištní objekty, v trati Cvánův Židlík byly v roce 1940 zkoumány hroby, z nichž byl zachráněn zdobený pohár ve tvaru obráceného zvonu, hrncovité nádoby, mísy a džbánky. Severně obce v trati Na pískách zachránili studenti nátepní destičku používanou lukostřelci k ochraně proti zpětnému nárazu tětivy (rozměry 65 x 19 mm) včetně střepů z poháru červenohnědé až šedé barvy.

Literatura
Nálezové zprávy uložené v AÚ AV ČR Brno č. j.: 1228/47, 1229/47, 930/50, 931/50, 2705/60, 2703/60, 649/09, 620/76, 728/77, 685/78
Červinka I. L. 1902: Morava za pravěku
Červinka I. L. 1933: Pravěk

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290